Collegium Intermarium

Zimowa Szkoła Intermarium – 4-11.02.2023 r.

W dniach 4-11.02.2023 roku w ośrodku w Konstancinie-Jeziornej młodzi z Bułgarii, Węgier i Polski uczestniczyli w Zimowej Szkole Intermarium. Podczas tygodniowego spotkania nie obyło się bez prezentacji swoich regionów, tradycji czy narodowych przysmaków, ale przede wszystkim został położony głęboki nacisk na dyskusję na tematy regionu Międzymorza. Nasi uczestnicy podczas ZSI rozmawiali o przyszłości naszego regionu i swoich państw, ale także nawiązują relacje, które zaowocują współpracą na polu kultury, edukacji, polityki,energetyki.

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z naszym krajem. Podczas następnych dni młodzi z regionów Międzymorza uczestniczyli w wykładach, które prowadzili goście nie tylko z Polski, ale także z Węgier. Ogromnym zaszczytem było wysłuchanie listu Ministra Edukacji i Nauki Pana prof. Przemysława Czarnka, w którym wszyscy uczestnicy otrzymali serdecznie.

Naszymi gośćmi byli:

 1. Lóránd Szakáli oraz Péter Törcsi z Center for Fundamental Rights. Nasi węgierscy goście podczas swojego wykładu poruszyli temat: „Intermarium: Central Europe, common values and interests. The Visegrád Cooperation as a best practice, from which other Central European regional cooperation platforms can learn”;
 2. Paweł Pawłowski – przewodniczący Rady Fundacji Warsaw Institute, który poprowadził wykład: pt. „Intermarium – a new chance for Europe”;
 3. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP, który poprowadził zajęcia na temat: “Three Seas Initiative: Key Dilemmas, Vectors and Perspectives”;
 4. Grzegorz Górny, który poprowadził dyskusję pt: „Trójmorze – realny podmiot polityczny czy fantomowe życzenie?”;
 5. Artur Górecki, dyrektor departamentu kształcenia ogólnego i podstaw programowych w MEiN, który przybliżył uczestnikom kwestie dotyczące edukacji.
 6. Marek Jurek, były Marszałek Sejmu, który opowiedział o doktrynie geopolitycznej Adolfa Bocheńskiego;
 7. mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który poruszył temat: „Meaning of European & Christian identity in forming Intermarium community of nation”;
 8. David Engels, który opowiadał uczestnikom o prawdziwej tożsamości Europy;
 9. Artur Zawisza, który zaprezentował wykład pt: „Central Europe as a common economical, infrastructural and energetical space”;
 10. Małgorzata Jaroszek z Instytutu Myśli Schumana, która opowiedziała o Załozycielach UE;
 11. a także Dominik Zdebik, który poprowadził dla uczestników zajęcia z debaty oksfordzkiej.

Podczas Zimowej Szkoły Intermarium odbyło się spotkanie z kadrą Collegium Intermarium, którą reprezentowali: dr Bartosz Lewandowski – Rektor CI oraz dr Filip Ludwin – Prorektor ds. kształcenia i Dziekan Wydziału Prawa. Uczestnicy mieli również szansę odwiedzić Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, gdzie spotkali się z Panią Weroniką Przebierałą – Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego oraz Panem Rafałem Dorocińskim – Członkiem Zarządu OI.