Collegium Intermarium

Zapraszamy na III Konferencję z okazji Święta Chrztu Polski

14 kwietnia obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. Upamiętnia ono moment chrztu Mieszka I, który był pierwszym historycznym władcą Polski. Nie ma żadnego nadużycia w stwierdzeniu, że chrzest Mieszka to „chrzest Polski”, mimo że on oczywiście nie był i nawet nie mógł być Praojcem Adamem, to stanowi on moment przełomowy w naszej historii. Moment określający formę naszego bytu narodowego i państwowego. Nawet jeśli nie było jeszcze bytu politycznego o takiej nazwie, to dzieje naszego państwa już się zaczęły. Wydarzenie z 966 roku to coś znacznie więcej niż „mit początku”, tak ważny dla kształtowania się świadomości narodowej. Skutki chrztu wykraczały poza kontekst życia władcy i jego najbliższych:

 

I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusa zostały zaliczone.

(Kronika Thietmar)

 

Kościół chrystianizował i uszlachetniał wszelkie przejawy życia indywidualnego i społecznego. Zaczął się kształtować królewski szczep Piastowy (Maria Konopnica, Rota), przekonany o łączności z protoplastą polańskiej dynastii (Karol Modzelewski). Decyzja Mieszka I włączyła nas do wspólnoty Kościoła i do zachodnio-łacińskiej christianitas.

 

Najstarszy zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii (Rocznik świętokrzyski) wydarzenia te opisuje w sposób bardzo zwięzły:

 

Dubrovka venit ad Miskonem (Dobrawka przybywa do Mieszka).

Mysco dux baptizatur (Książę Mieszko zostaje ochrzczony).

Niech słowa te towarzyszą naszej refleksji nad znaczeniem decyzji, którą podjął u zarania dziejów naszego narodu i państwa jego pierwszy historyczny władca. Stawiajmy sobie także pytanie, co my dzisiaj z tym dziedzictwem robimy, organizując nie tylko życie prywatne, ale również społeczno-polityczne.

 

Jedna z pierwszych konferencji, którą zaraz po swoim powstaniu zorganizowała Uczelnia Collegium Intermarium, była poświęcona temu wydarzeniu.

 

Udaje nam się kontynuować tę tradycję i 27 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy Państwa do naszej siedziby w Warszawie przy ul. Bagatela 12 /III p. na III Konferencję z okazji Święta Chrztu Polski.

Tegorocznej konferencji nadaliśmy podtytuł: O suwerenność państwa i narodu. Polityka, kultura, gospodarka, próbując w ten sposób wskazać aspekty istotne dla funkcjonowania współczesnego państwa.

 

Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy na naszą konferencję.

 

Program konferencji:

 

10:00 – Wprowadzenie red. Jan Pospieszalski

10:10 – Mec. Jerzy Kwaśniewski – Suwerenność złożona na ołtarzu Imperium Europa?

10:50 – Dr Artur Górecki, prof. CI – Chrzest Mieszka I – fides catholica in Polonia recipitur

11: 30 – Dr Paweł Milcarek – Własna droga Polski chrześcijańskiej

12:10 – Anioł Pański

12:15 – Przerwa Kawowa

12:30 – Prof. dr hab. Bogusław Dopart – Wiara i Wolność. Myśli o chrześcijańskich podstawach literatury polskiej

13:10 – Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Neutralność tak, jak my ją rozumiemy

13:50 – Przerwa kawowa

14:20 – Marek Jurek – Christianitas we współczesnej Europie

15:00 – Dyskusja.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej konferencji.