Collegium Intermarium

DWA LATA UCZELNI COLLEGIUM INTERMARIUM

Mamy już dwa lata! Dokładnie 29 kwietnia 2021 roku Collegium Intermarium zostało wpisane do ewidencji uczelni niepublicznych! W ciągu tych dwóch lat intensywnie pracowaliśmy: Na naszej uczelni studiują kierunek „prawo” już dwa roczniki studentów; Uruchomiliśmy cztery kierunki studiów podyplomowych, w tym międzynarodowe studia L.LM; Realizujemy 4 edycję studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności – na każdej edycji jest od 25 do 50 słuchaczy; Mamy 47 absolwentów, którzy byli słuchaczami studiów podyplomowych następujących kierunków: Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi (NGO), Europa Klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty oraz Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności; Obecnie na różnych kierunkach w naszej uczelni studiuje 238 słuchaczy; Uruchomiliśmy cykl konwersatoriów Europa Klasyczna; Zorganizowaliśmy 7 konferencji naukowych; Uruchomiliśmy filie w Poznaniu i w Lublinie; Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z ISSEP: Institut des Sciences Sociales Economiques et i nawiązaliśmy współpracę z uczelniami z Hiszpanii, Węgier i Ukrainy; Podpisaliśmy porozumienie z Akademią Zamojską, Instytutem Myśli Schumana oraz Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana; Pod afiliacją Collegium Intermarium pojawiają się pierwsze artykuły w renomowanych czasopismach naukowych; Opublikowaliśmy materiały pokonferencyjne Przyszłość Polski. Wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu; Opublikowaliśmy pierwsze raporty centrów badawczych; Otworzyliśmy dużą aulę wykładową przy ulicy Bagatela 12; Współtworzymy Centrum Badania Zbrodni Wojennych na Ukrainie; Współorganizujemy cykl Debat Konstytucyjnych; Uczestniczyliśmy w obserwacji wyborów na Węgrzech; Opracowaliśmy specjalne materiały powtórkowe dla maturzystów z WOS; Gościliśmy czworo zagranicznych naukowców z USA, Francji, Grecji i z Serbii w ramach programu Visiting Profesors; W ramach programu „Studiuj w Polsce!” władze naszej uczelni promowały nasz kraj w USA; Zorganizowaliśmy Zimową Szkołę Intermarium dla młodzieży z regionu Intermarium Rozpoczęliśmy Festiwal Nauki Klasycznej Nasi studenci uczestniczą w zajęciach dodatkowych ze strzelectwa, łaciny i savoir vivre’u; Dziękujemy za waszą pomoc i wsparcie – bez was nie byłoby to możliwe! Jednocześnie zapraszamy do wspierania misji Collegium Intermarium – dzięki wsparciu naszych darczyńców jesteśmy w stanie umożliwiać bezpłatną naukę najzdolniejszym studentom. Wsparcia można udzielić poprzez naszą stronę internetową! https://collegiumintermarium.org/wspieram/ Dziękujemy, że są Państwo z Nami!