Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Pierwszy wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty

Pierwszy wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty

7 marca o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na I wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty.

 
Wykład poprowadzi Arkadiusz Robaczewski.
 
Św. Tomasz z Akwinu żył i tworzył w XIII wieku. Czy jego myśl, to co napisał może być dzisiaj aktualne? Św. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio pisał o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza. na czym ona polega? Co św, Tomasz mówi o człowieku, o celu życia, o szczęściu i cnotach?
 
Do studiowania myśli św. Tomasza nawoływali papieże, m. in Leon XIII, św. Pius X. Jednak po II Soborze Watykańskim jego nauczanie przestało być obecne w katolickich ośrodkach, zniknął też z seminariów duchownych.