Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Wiara i nauka – krótka opowieść o miłości i nienawiści. Wywiad z o. Michałem Chaberkiem OP

Wiara i nauka – krótka opowieść o miłości i nienawiści. Wywiad z o. Michałem Chaberkiem OP

O. Michał Chaberek OP wział udział w dyskusji z dr Małgorzatą Madej z Fundacji Prodoteo. Jak możemy przeczytać w opisie organizatora:

Spotkanie “Wiara i nauka – krótka opowieść o miłości i nienawiści” będzie poświęcone złożonemu związkowi między dwoma potężnymi siłami, które od wieków kształtują ludzką cywilizację. W trakcie dyskusji przyjrzymy się historycznym i współczesnym przykładom współpracy oraz konfliktów między wiarą religijną a nauką. Omówimy, jak te dwie sfery wpływały na rozwój kultury, filozofii i technologii, oraz jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą ich dialog w XXI wieku. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak można harmonijnie łączyć duchowe i racjonalne podejście do rzeczywistości, a także do debaty nad miejscem wiary i nauki we współczesnym świecie.

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji.

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem

Zapraszamy na spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem

Zapraszamy na spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem. Nasz gość wygłosi wykład na temat  edukacji, którą trzeba przeciwstawić antypolskiej indoktrynacji.

Polska edukacja, za sprawą radykalnych działań obecnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji poddawana jest głębokim przemianom. Jaki jest ich cel? Czy są one nakierowane na wysoki poziom kształcenia, osadzanie dzieci i młodzieży w polskim dziedzictwie kulturowym? Czy może są realizacją ideologii, która ma uczynić z absolwentów polskich szkół sprane narzędzia na rynkach pracy globalistycznego świata? Co nasz Gość, sprawując urząd ministra robił, by zachować wysoki poziom edukacji, by ocalić kulturowe dziedzictwo przed destrukcją dokonywaną przez globalne siły? Co z tych zamierzeń się udało? Jakie przeszkody napotykał? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi w czasie spotkania w Collegium Intermarium. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 11 czerwca o godz. 18:00 w murach naszej Uczelni w Warszawie przy ul. Bagatela 12 na III piętrze.

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na konferencję: Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki

Zapraszamy na konferencję: Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki

21 i 22 czerwca to ważne dni. W Collegium Intermarium zgromadzą się naukowcy i badacze, którzy przez niemal dwa lata pracowali nad ciekawym i ważnym zagadnieniem: na ile myśl chrześcijańska zdołała zareagować na nowe prądy, które pojawiały się na przełomie XIX i XX wieku, takie jak modernizm, marksizm, psychoanaliza oraz na przemiany społeczne, które im towarzyszyły?

Czy udało się chrześcijaństwu z jego filozofią, antropologią, koncepcją społeczną dać odpowiedź na laicyzm i ateizm nowych nurtów?

Czy II Sobór Watykański, który miał być wielką odpowiedzią Kościoła na na szybko zmieniający się po obu wojnach świat, nowym odkryciem nieprzemijalności chrześcijaństwa – spełnił swe zadanie?

Nad tymi i pokrewnymi zagadnieniami będziemy zastanawiać się w CI już 21 i 22 czerwca.

 

W trakcie konferencji nasi prelegenci zaprezentują następujące zagadnienia:

dr Artur Górecki, prof. CI (CI) – Społeczno-religijny kontekst narodzin mariawityzmu

prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK, CI) – Wybrane koncepcje kontrreformacji katolickiej w XX wieku

dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – Dom Prosper Gueranger OSB – Odkrywca monastycznej ścieżki odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej

dr Tomasz Dekert (Ignatianum, CI) – Czy chrześcijaństwo może istnieć bez wymiaru cywilizacyjnego?

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Laicyzm i kryzys cywilizacji chrześcijańskiej

dr hab. Włodzimierz  Dłubacz (KUL, CI) Uniwersytet katolicki i renesans filozofii realistycznej jako odpowiedź na kryzys kultury na przełomie XIX i XX wieku

dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) – Recepcja neotomistycznej etyki w filozoficznej szkole lubelskiej

Arkadiusz Robaczewski (CI) – Chrześcijańska odpowiedź na kryzys kultury z przełomu wieków – porażka czy tryumf? Próba diagnozy.

Wkrótce zaprezentujemy Państwu wszystkie szczegóły planowanej konferencji

Konferencja jest finansowania w ramach grantu badawczego realizowanego w ramach programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa II”

Kategorie
Aktualności

Prof. Koichi Kuyama z wizytą w Collegium Intermarium

Prof. Koichi Kuyama z wizytą w Collegium Intermarium

W Collegium Intermarium powitaliśmy prof. Koichi Kuyamę (jap. 久山 宏一 Kuyama Kōichi) wraz z małżonką. 

Bardzo się cieszymy z tej wizyty i liczymy na jej dobre owoce, zarówno dla naszych studentów, jak i dla całej uczelni.

 

Kōichi Kuyama – ur. 1958 w prefekturze Saitama. Ukończył studia na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) w Instytucie Filologii Rosyjskiej oraz na Uniwersytecie Waseda. W latach 1987–1995 wykładał język japoński, literaturę japońską oraz translatorykę w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1990 roku obronił tytuł doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa Sonety Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu) W 1996 roku po powrocie do Japonii zaczął wykładać język polski oraz historię kultury polskiej. Pracował między innymi na Uniwersytecie Hitotsubashi (1997–1998) oraz na Uniwersytecie Tokijskim (1998–2013), na Uniwersytecie Soka w Tokio i w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS).

Kōichi Kuyama jest aktywnym członkiem Instytutu Polskiego w Tokio, działającym przy Ambasadzie RP – od 2012 roku pełni tam funkcję eksperta do spraw teatru i filmu. 

Przez lata Kōichi Kuyama opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu filologii słowiańskiej, skupiając się głównie na literaturze romantycznej polskiej i rosyjskiej. 

W 2017 roku został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego Odznaką Honorową „Bene Merito”. W 2019 roku został laureatem Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, przyznawanej przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Międzynarodowym Dniu Teatru. Nagroda ta przyznawana jest cudzoziemcom w ramach uznania ich działalności związanej z propagowaniem dramaturgii polskiej i teatru polskiego na świecie. W 2022 otrzymał brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Kategorie
Aktualności

Collegium Intermarium już w najbliższych dniach będzie miało zaszczyt gościć prof. Koichi Kuyamę

Collegium Intermarium już w najbliższych dniach będzie miało zaszczyt gościć prof. Koichi Kuyamę

Collegium Intermarium już w najbliższych dniach będzie miało zaszczyt gościć prof. Koichi Kuyamę (jap. 久山 宏一 Kuyama Kōichi), który odwiedzi nas w charakterze profesora wizytującego (visiting professor).

 

Bardzo się cieszymy z tej wizyty i liczymy na jej dobre owoce, zarówno dla naszych studentów, jak i dla całej uczelni.

 

Dr Kuyama nagra dla Collegium Intermarium serię wykładów, którym będziemy się z Państwem dzielili.

 

Kōichi Kuyama – ur. 1958 w prefekturze Saitama. Ukończył studia na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) w Instytucie Filologii Rosyjskiej oraz na Uniwersytecie Waseda. W latach 1987–1995 wykładał język japoński, literaturę japońską oraz translatorykę w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1990 roku obronił tytuł doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa Sonety Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu) W 1996 roku po powrocie do Japonii zaczął wykładać język polski oraz historię kultury polskiej. Pracował między innymi na Uniwersytecie Hitotsubashi (1997–1998) oraz na Uniwersytecie Tokijskim (1998–2013), na Uniwersytecie Soka w Tokio i w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS).

Kōichi Kuyama jest aktywnym członkiem Instytutu Polskiego w Tokio, działającym przy Ambasadzie RP – od 2012 roku pełni tam funkcję eksperta do spraw teatru i filmu. 

Przez lata Kōichi Kuyama opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu filologii słowiańskiej, skupiając się głównie na literaturze romantycznej polskiej i rosyjskiej. 

W 2017 roku został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego Odznaką Honorową „Bene Merito”. W 2019 roku został laureatem Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, przyznawanej przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Międzynarodowym Dniu Teatru. Nagroda ta przyznawana jest cudzoziemcom w ramach uznania ich działalności związanej z propagowaniem dramaturgii polskiej i teatru polskiego na świecie. W 2022 otrzymał brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


Dziękujemy Panu Profesorowi Bogusławowi Dopartowi za pomoc w finalizacji tego przedsięwzięcia. 

Prof. Koichi Kuyama. Źr. Instytut Polski w Tokio
Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na III Konferencję z okazji Święta Chrztu Polski

Zapraszamy na III Konferencję z okazji Święta Chrztu Polski

14 kwietnia obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. Upamiętnia ono moment chrztu Mieszka I, który był pierwszym historycznym władcą Polski. Nie ma żadnego nadużycia w stwierdzeniu, że chrzest Mieszka to „chrzest Polski”, mimo że on oczywiście nie był i nawet nie mógł być Praojcem Adamem, to stanowi on moment przełomowy w naszej historii. Moment określający formę naszego bytu narodowego i państwowego. Nawet jeśli nie było jeszcze bytu politycznego o takiej nazwie, to dzieje naszego państwa już się zaczęły. Wydarzenie z 966 roku to coś znacznie więcej niż „mit początku”, tak ważny dla kształtowania się świadomości narodowej. Skutki chrztu wykraczały poza kontekst życia władcy i jego najbliższych:

 

I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusa zostały zaliczone.

(Kronika Thietmar)

 

Kościół chrystianizował i uszlachetniał wszelkie przejawy życia indywidualnego i społecznego. Zaczął się kształtować królewski szczep Piastowy (Maria Konopnica, Rota), przekonany o łączności z protoplastą polańskiej dynastii (Karol Modzelewski). Decyzja Mieszka I włączyła nas do wspólnoty Kościoła i do zachodnio-łacińskiej christianitas.

 

Najstarszy zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii (Rocznik świętokrzyski) wydarzenia te opisuje w sposób bardzo zwięzły:

 

Dubrovka venit ad Miskonem (Dobrawka przybywa do Mieszka).

Mysco dux baptizatur (Książę Mieszko zostaje ochrzczony).

Niech słowa te towarzyszą naszej refleksji nad znaczeniem decyzji, którą podjął u zarania dziejów naszego narodu i państwa jego pierwszy historyczny władca. Stawiajmy sobie także pytanie, co my dzisiaj z tym dziedzictwem robimy, organizując nie tylko życie prywatne, ale również społeczno-polityczne.

 

Jedna z pierwszych konferencji, którą zaraz po swoim powstaniu zorganizowała Uczelnia Collegium Intermarium, była poświęcona temu wydarzeniu.

 

Udaje nam się kontynuować tę tradycję i 27 kwietnia o godzinie 10:00 zapraszamy Państwa do naszej siedziby w Warszawie przy ul. Bagatela 12 /III p. na III Konferencję z okazji Święta Chrztu Polski.

Tegorocznej konferencji nadaliśmy podtytuł: O suwerenność państwa i narodu. Polityka, kultura, gospodarka, próbując w ten sposób wskazać aspekty istotne dla funkcjonowania współczesnego państwa.

 

Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy na naszą konferencję.

 

Program konferencji:

 

10:00 – Wprowadzenie red. Jan Pospieszalski

10:10 – Mec. Jerzy Kwaśniewski – Suwerenność złożona na ołtarzu Imperium Europa?

10:50 – Dr Artur Górecki, prof. CI – Chrzest Mieszka I – fides catholica in Polonia recipitur

11: 30 – Dr Paweł Milcarek – Własna droga Polski chrześcijańskiej

12:10 – Anioł Pański

12:15 – Przerwa Kawowa

12:30 – Prof. dr hab. Bogusław Dopart – Wiara i Wolność. Myśli o chrześcijańskich podstawach literatury polskiej

13:10 – Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Neutralność tak, jak my ją rozumiemy

13:50 – Przerwa kawowa

14:20 – Marek Jurek – Christianitas we współczesnej Europie

15:00 – Dyskusja.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej konferencji.

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

9 kwietnie 2024 r. w godz. 10-12 na Uczelni Collegium Intermarium odbyło się seminarium naukowe z udziałem przedstawicieli czeskiego konserwatywnego think tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium otworzył dr Filip Ludwin, Prorektor ds. kształcenia i Dziekan Wydziału Prawa na Collegium Intermarium, a ze strony czeskich gości referaty wygłosił Michal Semín i Zdeněk Žák.

Uczestnicy seminarium zaznajomili się z celami i misją Patrimonium Sancti Adalberti oraz poruszyli szereg istotnych tematów związanych z obecną kondycją Unii Europejskiej oraz państw regionu Europy Środkowej. Dyskutowano m.in. o europejskiej demografii, potrzebie obrony wspólnej środkowoeuropejskiej tożsamości, możliwych formach regionalnej współpracy gospodarczej oraz zasadach, na których oparty powinien być system edukacji i oświaty.
 
Seminarium było kolejnym etapem w rozwoju współpracy pomiędzy Collegium Intermarium a Patrimonium Sancti Adalberti. Obie strony zarysowały plany dalszych wspólnych działań.
Kategorie
Aktualności

Seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. w godz. 10-12 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, 3 piętro, Warszawa) i będzie poświęcone przedstawieniu misji i celów czeskiej organizacji oraz promowanej przez nią koncepcji współpracy państw Europy Środkowej w dobie narastających napięć w Unii Europejskiej.
 
Spotkanie rozpocznie się trzema krótkimi referatami wprowadzającymi do szerszej dyskusji. Dyskusja poświęcona będzie zdiagnozowaniu głównych trudności i problemów, z którymi mierzy się obecnie Unia Europejska, oraz sformułowaniu ewentualnych odpowiedzi na nie ze strony państw Europy Środkowej. Propozycje i dorobek intelektualny środowiska Patrimonium Sancti Adalberti są warte uwagi oraz mogą stanowić dobry punkt wyjścia do podjęcia szerszej refleksji nad miejscem i rolą Europy Centralnej we współczesnym świecie.  
 
Patrimonium Sancti Adalberti zorganizowało dotychczas dwie duże międzynarodowe konferencje w Pradze w tym zakresie. Collegium Intermarium było, wraz z szeregiem innych organizacji z regionu, ich współorganizatorem. Najbliższe seminarium jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w celu umocnienia współpracy regionalnej.
 
Seminarium odbędzie się w języku polskim i angielskim.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Patrimonium Sancti Adalberti:
 
Kategorie
Aktualności

Św. Tomasz w postchrześcijańskim świecie. Relacja z konferencji

Św. Tomasz w postchrześcijańskim świecie. Relacja z konferencji

7 marca w tym roku to szczególna data – w tym dniu przypadała okrągła, 750 rocznica śmierci (narodzin dla Nieba) jednego z geniuszy ludzkości – św. Tomasza z Akwinu. Czy obecni przy Jego śmierci w cysterskim opactwie Fuossa Nova na północy Włoch wiedzieli albo choćby przeczuwali, że żegnają geniusza albo świętego geniusza? Można przypuszczać, że tak, skoro jego przyjaciel i sekretarz, Reginald z Piperno OP, tak się obszedł z częścią dłoni zmarłego, by przygotować przyszłe relikwie.
 
Dowodem na to, że się nie mylili, jest fakt, że 750 lat po śmierci Doktora Powszechnego w niewielkiej uczelni w Polsce z namaszczeniem i uwagą obchodzimy Tomaszowe Dni i i Tomaszowe Lata. Już 8 III 2023 roku trzech uczniów św. Tomasza wspólnie zastanawiało się nad aktualnością św. Tomasza. Czy warto sięgać do Jego pism? O. Michał Chaberek OP, dr Paweł Milcarek OSBs i Arkadiusz Robaczewski odpowiedzieli zgodnie: nie tylko warto! Kontakt z myślą Akwinaty jest wręcz ożywczy. Tomaszowa zasada „magna affirma, pauca negat, semper distinguere.” (jak najwięcej przyjmuj, jak najmniej odrzucaj, zawsze rozróżniaj) pozwala odnieść się do zjawisk jakie niesie współczesna cywilizacja, rozwój współczesnej nauki i zachować to, co trwałe, niezmienne, nienaruszalne, a jednocześnie nie negować tego, co nowe, wcześniej nieznane.
 
Naważniejszym wydarzeniem obchodów 750-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu była zorganizowana przez Collegium Intermarium międzynarodowa konferencja pt. „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg-człowiek-moralność”. Konferencję otworzył Rektor CI, dr Artur Górecki – było to jego pierwsze oficjalne wystąpienie jako rektora. „Jednym z zadań edukacji, a więc i środowiska akademickiego, jakim jest Collegium Intermarium, jest naprawienie zerwań w przekazie dziedzictwa kulturowego. Powrót do źródeł, do fundamentu. Tak też rozumiem cel tej konferencji, która swoistego zwornika dla tego, co wiecznotrwałe, szuka w myśli św. Tomasza z Akwinu” – powiedział Rektor Artur Górecki.
 
Wykład rozpoczynający konferencję wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, emerytowany profesor KUL, od początku ściśle współpracujący z Collegium Intermarium. „Po co wracać do Tomasza, przecież żył i tworzył w czasach średniowiecza? W czym może on być dla nas dzisiaj pomocny?” – pytał prelegent. I odpowiadał:   „Święty Tomasz z Akwinu był geniuszem, który widział lepiej, głębiej i dokładniej sprawy, które wiążą się istotnie z człowiekiem, z jego życiem i przeznaczeniem. Wykorzystał w swym dziele ogromny dorobek swoich poprzedników. Był i jest nadal rzetelnym nauczycielem prawdy o świecie, o Bogu i o człowieku. Jako nauczyciel i mistrz prawdziwy, powinien być przedmiotem studiów i źródłem inspiracji w naszym, także współczesnym, poszukiwaniu prawdy. Prawda bowiem nie podlega funkcji, ona się nie starzeje.”
 

Po nim głos zabrał o. dr Michał Chaberek OP, współbrat św. Tomasza. W swoim referacie pt. „Czy można uzgodnić metafizykę św. Tomasza z Akwinu z metafizyką ewolucjonizmu?” wykazał, że tzw. „metafizyka ewolucjonizmu”, na której oparł swoją teorię Karol Darwin nie tylko nie obala twierdzeń metafizyki klasycznej na temat pochodzenia świata, ale jest wobec nich wręcz bezradna.

Po przerwie kawowej swój referat wygłosił zagraniczny Gość Collegium Intermarium, dr Steve Cain, wykładowca Thomas Aquinas College w USA. Mówił, jak ważna w edukacji jest uwaga, jaką poświęcamy obserwacji przyrody, natury – to pozwala powrócić od różnych idei i ideologii do świata rzeczy.
 

Kolejnym prelegentem był dr hab. Zbigniew Pańpuch z Katedry Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Współczesne ideologie i nurty myślowo-kulturowe wymienione w tytule za wspólny mianownik mają przede wszystkim redukcjonistyczną koncepcję człowieka, gdzie zasadniczo nie ma miejsca na transcendencję, będącą skutkiem duchowo – cielesnej natury człowieka – mówił w swym przedłożeniu prelegent. W sposób najpełniejszy integralna koncepcja człowieka jako osoby została opracowana i zaprezentowana przez Tomasza z Akwinu już w czasach średniowiecznych, mając za sobą długą tradycję rozważań nad naturą człowieka wywodzącą się od czasów starożytnych. W sporach i dyskusjach ze współczesnymi, redukcjonistycznymi nurtami nie tylko można, ale trzeba sięgać do tej spuścizny – konkludował prof. Pańpuch.

O. dr Michał Mrozek OP, kolejny współbrat z Zakonu Kaznodziejskiego św. Tomasza kontynuował i uszczegółowił rozważania prof. Zbigniewa Pańpucha. Jaką rolę w odniesieniu do tożsamości człowieka odgrywa ludzka natura i cnoty kardynalne? Rozwiązanie św. Tomasza z Akwinu idzie pod prąd współczesnych rozwiązań, szczególnie obecnych w post-chrześcijańskim świecie. Akwinata buduje moralność i drogę do szczęścia na kanwie ludzkiej natury, odmienionej przez ludzkie władze oraz ich naturalne ukierunkowanie do właściwych dla nich przedmiotów. Akwinata odtwarza złożony, wpisany w ludzką naturę na podwójnej i splecionej ze sobą drodze refleksji nad ludzką naturą i jej możliwościami. Z jednej strony jest to refleksja naturalistyczna i filozoficzna, wykorzystująca szeroko dorobek etyczny ludzkości, m.in. Arystotelesa czy Cycerona. Z drugiej natomiast strony św. Tomasz jako teolog zaproponował lekturę ludzkiej natury i jej spełnienia w świetle chrześcijańskiego objawienia. Rozwiązania Akwinaty daleko wykraczają poza nasze schematy myślenia, godząc rygor systematycznej filozoficznej refleksji z doświadczeniem oraz podstawowymi intuicjami duchowymi i moralnymi człowieka – konkludował Prelegent.
 
Konferencję zwieńczył wykład dr Pawła Milcarka, który pokazał, jak różne były losy myśli św. Tomasza, tego, co nazywa się czasem t
„tomizmem” – od bezkrytycznej apologii po równie bezkrytyczne odrzucenie. Jednocześnie Prelegent pokazał, że św. Tomasz, Jego myśl wciąż może być obecna we współczesnych debatach, być dla niej ożywcza, pełnić rolę latarni, która wyostrza spojrzenie na rzeczywistość.
 

W konferencji w auli CI uczestniczyło ok. 50 osób z różnych stron Polski, inni śledzili jej bieg za pośrednictwem telewizji EWTN, która na żywo transmitowała materiał z CI. W przerwach w kuluarach toczyły się dyskusje wywołane przez zagadnienia poruszane w referatach, a także życzliwe, towarzyskie rozmowy Gości CI, którzy, uczestnicząc już w kolejnej konferencji w murach naszej uczelni, czują się w niej jak w domu.