Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

Zapraszamy na seminarium: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

 

Seminarium odbędzie się 21.12.2023 o godz. 11:00. Zostanie przeprowadzone online.

 

Wykłady poprowadzą dr hab. Marek Czachorowski i Arkadiusz Robaczewski

 

Seminarium organizowane w ramach grantu MEiN „Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”.

 
 
Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

Zapraszamy na seminarium: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

 

Seminarium odbędzie się 14.12.2023 o godz. 18:00. Zostanie przeprowadzone online.

 

Wykłady poprowadzą dr Paweł Milcarek i dr Tomasz Dekert.

 

Seminarium organizowane w ramach grantu MEiN „Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”.

 

 

 

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne

Zapraszamy na seminarium: Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne.

Seminarium odbędzie się 8.12.2023 o godz. 13:30 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12, III p. w Warszawie.

Program seminarium:

  • dr Łukasz Piebiak – Wolność religijna w cywilnym orzecznictwie sądów polskich. 
  • dr Marcin Olszówka – Polskie konstytucje międzywojnia w perspektywie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. 
  • dr Dariusz Drajewicz – Prawne aspekty ochrony chrześcijańskiej tożsamości a ingerencja zwyczajów krajów Trzeciego Świata na przykładzie praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych wśród dzieci. 
  • dr Rafał Kierzynka – Swoboda wyznań a swoboda wypowiedzi. 
Kategorie
Aktualności

Debata oxfordzka zakończyła Festiwal Nauki Klasycznej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody

Debata oxfordzka zakończyła Festiwal Nauki Klasycznej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody

 5 XII 2023 roku w Collegium Intermarium miał miejsce jeden z ważniejszych etapów Festiwalu Nauki Klasycznej czyli debata oxfordzka uczniów szkół średnich. W debacie wzięły udział dwie drużyny: jedna złożona z uczniów szkół średnich z Tomaszowa Mazowieckiego, pod kierunkiem p. Ewy Szymczyk, druga z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im bł x. Romana Archutowskiego z Warszawy, pod kierunkiem p. Pawła Cichockiego. 

 

Drużyny były świetnie przygotowane, pod kierunkiem swoich nauczycieli członkowie drużyn włożyli wiele pracy, by rzetelnie przygotować swoje wypowiedzi, zadbać o rzeczowość i jasność argumentacji, wykazać się znajomością przedstawianego zagadnienia.

Sędziami debaty byli dr hab. Paweł Gondek (KUL, IBE, CI) oraz Wioleta Kamińska (CI), zaś marszałkiem Arkadiusz Robaczewski (CI). Debata miała żywy przebieg, uczestnicy skwapliwie korzystali z prawa zadawania pytań adwersarzom oraz z prawa ad vocem. Dyskutanci wykazali się przy tym ponadprzeciętną kulturą osobistą, co uwidaczniało się w rzadko dziś spotykanym, pełnym szacunku sposobem zwracania się do przeciwników.

Teza debaty została sformułowana następująco: Przedmiot „Przysposobienie obronne” powinien zostać przywrócony do programu nauczania szkół ponadpodstawowych.

 

Debatujący przedstawiali swoją argumentację, odwołując się m.in do rzeczywistości polskiej szkoły, do sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej, do geograficznego położenia Polski, do stanu państwa i do naszych sojuszy militarnych, a także do kontekstu historycznego i geopolitycznego. 

Widownia, złożona z Koleżanek i Kolegów debatujących z podziwem śledziła przebieg dyskusji. Zresztą, nie tylko oni, także obecni na widowni przedstawiciele CI; pod wrażeniem był także marszałek i sędziowie.

Debata trwała ok. godziny – po jej zakończeniu sędziowie udali się na naradę, by uzgodnić werdykt. W tym czasie marszałek opowiedział uczestnikom i przybyłym Gościom o specyfice Collegium Intermarium. Wyjaśnił m. in. na czym polega klasyczny charakter uczelni, podkreślając, że oprócz rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu prawnika, oprócz biegłej znajomości przepisów, kodeksów i ustaw, Collegium w sposób żywy łączy z europejskim dziedzictwem kulturowym.

 

Student CI poznaje, w sposób rozszerzony w stosunku do innych uczelni, kulturowe dziedzictwo Grecji, Rzymu, wspaniałego Średniowiecza. Poznaje prądy myślowe, kulturowe, gospodarcze, które doprowadziły, od czasów nowożytnych, do kryzysu wielkiej cywilizacji. Poznaje źródła destrukcyjnych ideologii, takich jak komunizm i narodowy socjalizm, obserwuje w sposób świadomy, ich współczesne mutacje. Przez to świadomie uczestniczy w życiu społecznym, ma wyraźną przewagę nad studentami innych uczelni – podkreślał Robaczewski.

 

Nadszedł czas na werdykt jury. Prof. Paweł Gondek, ogłaszając werdykt, podkreślił zaangażowanie i doskonałe merytoryczne i formalne przygotowanie uczestników debaty, zaznaczając, że ostateczny sąd o tym, kto powinien zwyciężyć – był trudny. Zwycięzcą debaty w kategorii indywidulanej został Tomasz Diłanian, który jako nagrodę otrzymał laptop, smartwatch oraz indeks Uczelni collegium Intermarium, wyróżnienia zdobyli Aleksandra Jaśkiewicz, Julia Bartosiewicz, Maria Kosior i Dawid Wujek, którzy otrzymali jako nagrody nowoczesne tablety. Zwycięską okazała się drużyna proponująca, by przedmiot „Przysposobienie obronne” został przywrócony.

 

Zwycięzca otrzymał nader cenne nagrody ufundowane przez firmę Polcar – części samochodowe – rok założenia 1986. Cenne nagrody otrzymali też wyróżnieni dyskutanci, zaś wszyscy uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe dyplomy, książkę Włodzimierza  Dłubacza „O kulturę filozofii” oraz pamiątki związane z Collegium Intermarium.

 

Na Festiwal Edukacji Klasycznej, w ramach którego odbyła się debata oksfordzka,  składają się konwersatoria wprowadzające w zagadnienie kultury klasycznej, znaczenia wielkich tekstów, oraz praktycznego znaczenia klasycznego wykształcenia we współczesnym świecie. W czasie konwersatoriów nauczyciele, wcześniej przygotowani przez wykładowców współpracujących z Collegium Intermarium, implementują elementy edukacji klasycznej w swoich środowiskach szkolnych i międzyszkolnych.  

 

Festiwal jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  – Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Kategorie
Aktualności

Do naszego zespołu dołączył ojciec Michał Chaberek OP

Do naszego zespołu dołączył ojciec Michał Chaberek OP

Ojciec Michał Chaberek OP jest dominikaninem, teologiem. Urodził się w Gdańsku. W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Pełnił posługę w dominikańskich duszpasterstwach akademickich w Krakowie i Lublinie.

W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na UKSW. W latach 2012-2013 odbył stypendium naukowe w Discovery Institute w Seattle. Następnie był duszpasterzem akademickim w Thomas Aquinas College w Kalifornii.

Jest autorem sześciu książek, m.in.

  • „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014),
  • Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Wyd. Derewiecki 2019),
  • Knowledge and Evolution (Resource Publications, 2021)
  • oraz „Kościół i wolność” (UKSW 2019).

Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Teologii Politycznej, Kontrze. Współpracuje z Fundacją En Arche i Discovery Institute w USA.

Jego zainteresowania naukowe obejmują takie dziedziny jak relacja wiary i nauki, teologia stworzenia, metafizyka i nauczanie św. Tomasza z Akwinu, teologia ciała oraz historia teologii, zwłaszcza od XIX wieku.

W Collegium Intermarium będzie odpowiedzialny za Instytut Steno Wiara i Nauka, którego celem jest promocja harmonijnej wizji relacji między wiarą i naukami przyrodniczymi.

Ojciec Michał Chaberek OP prowadzi również swoją stronę www.mchaberek.com

Kategorie
Aktualności

Europejski rozbiór Polski – spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim

Europejski rozbiór Polski – spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim

18 grudnia 2023 r. o godz. 20:00 odbędzie się spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim.  Spotkanie będzie poświęcone ważnej kwestii próby europejskiego rozbioru Polski, zwracając uwagę na obecnie funkcjonujące prawo i transformacje, jakie go czekają, jego wpływ na kształtowanie się państwa oraz dziedzictwo, jakie pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

W ciągu wieków Polska doświadczyła wielu trudnych chwil, a jednym z najbardziej bolesnych epizodów w historii kraju był Rozbiór Polski. Obecna sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna i może spowodować daleko idące zmiany.
 
Spotkanie będzie poświęcone tej ważnej kwestii, zwracając uwagę na obecnie funkcjonujące prawo i transformacje, jakie go czekają, jego wpływ na kształtowanie się państwa oraz dziedzictwo, jakie pozostawimy dla przyszłych pokoleń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcące lepiej zrozumieć kontekst współczesnych wydarzeń politycznych. To spotkanie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i podzielenia się spostrzeżeniami na temat kluczowych momentów w dziejach Polski.
 
Adw. Jerzy Kwaśniewski
 
Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Twórca Centrum Interwencji Procesowej Instytutu. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim (międzynarodowe prawo handlowe, prawo konstytucyjne porównawcze), ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in.Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”. Wraz z żoną Beatą są rodzicami Szymona, Łucji, Danuty, Przemka, Wandy, Emila (✞) i Konrada.
Patron nad wydarzeniem objęli: EWTN, Instytut Ordo Iuris, Collegium Intermarium
 
Przypominamy o tym, że aby wziąć udział w spotkaniu, obowiązkowa jest rejestracja przez naszą stronę.
Rezerwacja jest ważna do 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o zakup na miejscu napoju oraz ciasta — pozwala nam to organizować wydarzenie bezpłatnie.
 
Agere Contra Kawiarnia z Wartościami!
Mieszcząca się przy ul. Chłodnej 2/18 (wejście od ulicy Białej) w Warszawie
Jest to firma rodzinna z dużym doświadczeniem i stażem budowania relacji. Odznacza się olbrzymią kreatywnością w działaniu.
Kategorie
Aktualności

Przedstawiciel CI na Młodzieżowym Forum Technologicznym w Lublinie

Przedstawiciel CI na Młodzieżowym Forum Technologicznym w Lublinie

W dniach 25-27 pełnomocnik rektora CI, Arkadiusz Robaczewski przebywał w Lublinie i w Rykach.

 

 

Podczas pobytu w Lublinie spotkał się z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego i akademickiego, celem omówienia kształtu dalszej współpracy w ramach realizowanych przez Collegium Intermarium projektów, w tym zwłaszcza Centrum Edukacji Klasycznej. W poniedziałek pełnomocnik rektora CI uczestniczył, obok Akademii Zamojskiej, KULu, UMCS, AKSiM w Młodzieżowym Forum Nowych Technologii,  organizowanych przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Województwa Lubelskiego.

 

Nasz przedstawiciel opowiedział uczestnikom Forum, pośród których przeważała młodzież szkół średnich wraz z nauczycielami, o specyfice i wyjątkowości Collegium Intermarium, o korzyściach, jakie mogą odnieść młodzi ludzie ze studiowania na tej uczelni – zwłaszcza w dobie dominacji nowych technologii.

 

W czasie spotkania był czas na rozmowę o dalszej współpracy z Rektorem Akademii Zamojskiej dr hab. Pawłem Skrzydlewskim. Arkadiusz Robaczewski odbył również rozmowę z ministrem Przemysławem Czarnkiem w ostatnich godzinach sprawowania przez niego ministerialnego urzędu. Obaj panowie wyrazili chęć dalszej współpracy na polu szkolnictwa wyższego, w zmienionej sytuacji politycznej.

Kategorie
Aktualności

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich. 

Dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich za znaczący wkład w rozwój edukacji i nauki prawniczej  oraz praktyki ochrony praw i godności człowieka. 

Medal został wręczony przez prof. Wasyla Kostytsky;ego, który podkreślał, że poprzez uhonorowanie Złotym Medalem Rektora CI jest to wyraz wdzięczności za działania całego zespołu i wszystkich osób współpracujących z Uczelnią Collegium Intermarium. 

Warto dodać, że od pewnego czasu na Uczelni Collegium Intermarium powstało Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy.

Celem Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy jest:

• prowadzenie badań i studiów nad teoretyczno-metodologicznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami organizacji władzy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad teoretycznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad praktyką stanowienia prawa na Ukrainie, jak i osobliwościami rozwoju ustawodawstwa ukraińskiego;

• przygotowywanie prognoz zmian regulacji prawnych stosunków gospodarczych na Ukrainie, jak również opracowywanie propozycji dla polskich podmiotów gospodarczych w zakresie warunków funkcjonowania na rynku ukraińskim;

• organizacja szkoleń specjalistów z zakresu prawa i zarządzania w oparciu o polskie i ukraińskie doświadczenia dydaktyczne.

Badania i studia w Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy charakteryzują się:

• bogatym doświadczeniem w rozwoju prawa i państwa w Polsce, Europie, USA i demokratycznym świecie;

• koncentracją na poznaniu teoretycznych i metodologicznych cech i tradycji funkcjonowania rządu, jak i prawnych regulacji stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych na Ukrainie;

• wykorzystaniem wyników badań socjologicznych oraz doświadczeń ukraińskich w celu opracowania propozycji dla podmiotów gospodarczych prowadzących lub planujących działalność na Ukrainie;

• jawnością działalności Centrum.

Główne obszary działalności badawczej Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy:

• problematyka cywilnoprawna regulacji własności, stosunków umownych i spadkowych na Ukrainie;

• zagadnienia prawne dotyczące procedury rejestracji i regulacji podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• optymalizacja opodatkowania podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• problematyka prawnej regulacji stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych na Ukrainie;

• praktyka prawna w zakresie regulacji opieki zdrowotnej na Ukrainie;

• ustawodawstwo migracyjne Ukrainy;

• prawo ochrony środowiska, ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego na Ukrainie;

• ukraińskie prawo własności intelektualnej;

• problematyka prawnej regulacji działalności innowacyjnej i inwestycyjnej na Ukrainie.

Centrum prowadzi studia nad ustawodawstwem polskim i ukraińskim, badania naukowe w sferze życia gospodarczego, politycznego i intelektualnego na Ukrainie, analizuje prace czołowych ukraińskich naukowców, których badania wpływają na rozwój ustawodawstwa i myśli politycznej oraz ekonomicznej na Ukrainie, opracowuje propozycje i rekomendacje dotyczące powyższych zagadnień dla wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych.

Kategorie
Aktualności

„KOMPAS OBYWATELSKI DLA EUROPY” – IV. konferencja EUCET z udziałem Rektora CI dr Bartosza Lewandowskiego

„KOMPAS OBYWATELSKI DLA EUROPY” – IV. konferencja EUCET z udziałem Rektora CI dr Bartosza Lewandowskiego

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski bierze udział w IV konferencji EUCET. Głównym celem EuCET jest ochrona judeochrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy, pielęgnowanie jego tradycji, ochrona suwerenności państw narodowych i zwiększanie efektywności inicjatyw obywatelskich.

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski bierze udział w panelu dotyczącym obrony kultury i wartości chrześcijańskich. Będzie w nim mówił o tym w jaki sposób organizacje konserwatywne w Polsce sprzeciwiają się organizacjom jawnie zwalczającym religijność i patriotyzm. Wspólnie z innymi uczestnikami debaty będzie się zastanawiał nad powodami upadku wartości konserwatywnych w państwach Europy zachodniej. 

Agenda 

 

24th November 2023 (Friday)
09:00 – 9:55 Opening speeches of the conference
– Dr. László Csizmadia, Founder of EuCET (Hungary)
– László Kövér, Speaker of the National Assembly of Hungary (Hungary)
10:00 – 10:25 I. Speech – „The role of civil society in defending the vision of a European
Union based on sovereign nation states”
– Dr. Judit Varga Member of Parliament, Chair of the Committee on European Affairs,
former Minister of Justice (Hungary)
10:30 – 10:55 II. Speech – „The challenges of sovereignty protection for national education
and training programmes”
– Dr. Zoltán Szalai, Director General of Mathias Corvinus Collegium (Hungary)
11:00 – 12:00 I. Round-table discussion – „Sovereign Europe and the relationship of
national sovereignty to the federal vision of Europe – possible directions for a reform of the
EU institutions for the better”
– Dr. Judit Varga Member of Parliament, Chair of the Committee on European Affairs,
former Minister of Justice
– Henri Malosse, President of Vocal Europe (Belgium)
– Henk Jan van Schothorst, President of the Board of Directors of Christian Council
International, awarded by the Gold Cross of Merit of Hungary (Netherlands)
– Stephen Bartulica, President of the Center for the Renewal of Culture, Member of
Parliament (Croatia)
– Pawel Czubik, Judge of the Supreme Court (Poland)
12:00 – 12:30 Coffee-break
12:35 – 13:00 III. Speech – „The importance of the Christian family model and the
progressive attacks against it today”
– Jan Ledóchowski, President of the Plattform Christdemokratie and Christian Democrat
spokesperson of the Austrian People’s Party in Vienna (Austria)
13:05 – 14:00 II. Round-table discussion – „The family as the cornerstone of Judeo-
Christian culture”
– Jan Ledóchowski, President of the Plattform Christdemokratie and Christian Democrat
spokesperson of the Austrian People’s Party in Vienna
– Maria Helena Costa, President of the Associação Família Conservadora (Portugal)
– Rihards Kostigovs, President of the Asociācija Ģimene (Latvia)
 Tünde Fűrész, President of the Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
(Hungary)
– Jonatán Megyeri, Rabbi, Communications Director of the Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség (Hungary)
14:00 – 15:00 Lunch
15:15 – 15:40 IV. Speech – „The role of conservative youth in shaping the future”
– Gavin M. Wax, President of the New York Young Republican Club (USA)
15:45 – 16:40 III. Round-table discussion – „The role of conservative youth and the
challenges they face in shaping the future”
– Gavin M. Wax, President of the New York Young Republican Club
– Magnus Von Dreiager, President of the Konservative Studerende (Denmark)
– Edouard Bina, President of the La Cocarde Etudiante (France)
– Haakon Teig, former President of the Foreningen For Alle Konservative Studenter
(Norway)
25th November 2023 (Saturday)
09:00 – 09:30 I. Speech – „The new challenges of employee representation in the European
Union”
– Imre Palkovics, President of the Munkástanácsok Országos Szövetsége (Hungary)
9:35 – 10:30 I. Round-table discussion – „The vision of conservative trade unions with
Christian values in the European Union, with particular reference to the new challenges of
employee representation”
– Imre Palkovics, President of the National Federation of Workers’ Councils
– Gian Luigi Ferretti, Head of the Department of International Relations of the Unione
Generale del Lavoro (Italy)
– Csaba Bubenkó, President of the Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete
(Hungary)
– Rodrigo Alonso Fernandez, Secretary General of the Solidaridad (Spain)
10:35 – 10:50 The Unione Generale del Lavoro (UGL) is the international winner of the
2023 Intellectual Patriot Award
– The award will be presented by Dr. László Csizmadia, President of the Board of
Trustees of CÖF-CÖKA, and Imre Palkovics, President of the Munkástanácsok
Országos Szövetsége
– The award will be received by Gian Luigi Ferretti, Head of the Department of
International Relations at the General Labour Union (UGL)
11:00 – 11:30 Coffee-break
11:35 – 12:00 II. Speech – „Culture war in the European Union”
– Dr. Ilmari Rostila, President of the Suomalaisuuden Liitto (Finland)
12:05 – 13:00 II. Round-table discussion – „In defence of national and Christian culture
and values”
– Dr. Ilmari Rostila, President of the Suomalaisuuden Liitto
– Mike Calamus, Board member of Konservatiivne Eesti (Estonia)
– Dr. habil. Miklós Papp, Greek Catholic priest, Head of Department of the Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Hungary)
– Dr. Zoltán Osztie, Parish Priest of the a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony
Főplébánia (Hungary)
13:10 – 14:10 Lunch
14:20 – 14:45 III. Speech – „As a minority citizen in Europe”
– Dr. Barna Bodó, President of the Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
(Transilvania)
14:50 – 15:45 III. Round-table discussion – „The European Union’s nationality policy”
– Dr. Barna Bodó, President of the Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
– Balázs Izsák, President of the Székely Nemzeti Tanács (Szeklerland)
– András Ricz, Chairman of the Board of the Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége
(Vojvodina)
– Szilvia Mentsik, President of the Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala (Austria)
– Andrea Hideghéthy, Executive Director of the Szövetség a Közös Célokért
15:50 –16:15 Closing speech of the conference
– Dr. Ifj. Zoltán Lomnici, Secretary General of EuCET (Hungary)

Kategorie
Aktualności

Jak pokonać unijny federalizm? Relacja z debaty [GALERIA, FILM]

Jak pokonać unijny federalizm? Relacja z debaty [GALERIA, FILM]

Rektor Collegium Intermarium adw dr Bartosz Lewandowski wziął udział w debacie organizowanej przez Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność pt.: Jak pokonać unijny federalizm? Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia.

Debata odbyła się 21 listopada o godz. 19:00 w Centrum Kształcenia Młodzieży „Kuźnia” w Warszawie. Oprócz Rektora CI udział w debacie wzięli Anna Bryłka, red. Łukasz Warzecha oraz Ernest Michałowski.

Debatę prowadził wiceprezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność Artur Zawisza.