Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Dr Paweł Milcarek o studium św. Tomasza na Collegium Intermarium

Dr Paweł Milcarek o studium św. Tomasza na Collegium Intermarium

Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Św. Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, pt. „Przekroczyć próg nadziei” zauważa, że Summę teologiczną św. Tomasza po II Soborze Watykańskim odłożono na półki (czyli że się jej nie czyta). Niestety – konstatuje Ojciec św. 

W Collegium Intermarium czytamy Summę teologiczną, czytamy Summę przeciw poganom, czytamy Komentarz do Etyki Nikomachejskiej i inne dzieła. W tych latach chcemy zaprosić do wspólnego czytania wszystkich, którzy odczuwają głód prawdy. Pójście za św. Tomaszem z Akwinu, by ten głód zaspokoić jest właściwym rozwiązaniem, gwarantującym nasycenie. Nie sięgamy bowiem tylko do genialnego może, ale dawno już przebrzmiałego myśliciela. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II mówi o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z Akwinu. Leon XIII zaś w swej encyklice „filozoficznej” Aeterni Patris mówi, jak myśl i metoda, zastosowana przez św. Tomasza są nie tylko dla wszystkich zrozumiałe, bo zaczerpnięte z bytu, czyli z rzeczywistości, lecz także mogą posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z intelektualnymi błędami w każdym czasie: 

Dochodzi do tego jeszcze to – Doktor Anielski wyprowadza wnioski filozoficzne zawsze z racji bytowych i z zasad, które są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich i zawierają, jakby w swoim łonie, ziarna niezliczonych niemal prawd, które następne pokolenia uczonych powinny odkryć w stosownym czasie i z jak największym zyskiem i pożytkiem. Gdy tę metodę filozofowania zastosował zarazem do zbijania błędów, osiągnął to, że nie tylko sam jeden zwalczył błędy z wcześniejszych czasów, ale też podał niezwyciężony oręż do zwalczania i zniszczenia tych błędów, które nieprzerwaną zmiennością losów pojawią się dopiero w przyszłości. (Leon XIII, Aeterni Patris)

Mając to na uwadze, zapraszamy do naszego Studium podstaw filozofii św. Tomasza Ite ad Thomam. Jest to roczny cykl wykładów i konwersatoriów, w którym, pod kierunkiem znawców św. Tomasza, staniemy się jego uczniami, czytając i komentując wspólnie jego dzieła, poznając, w przystępnej formie wyrażoną, jego myśl. Absolwent naszego rocznego studium ma pogłębione i uporządkowane rozeznanie w myśli św. Tomasza, potrafi odnieść ją do współczesnych zagadnień, posiada erudycyjną wiedzę o tle historycznym epoki św. Tomasza, a także o recepcji jego myśli na przestrzeni dziejów. 

 Serdecznie zapraszamy!

Cena kursu: 900 zł 

Przy zapisach do 29 IX – Cena promocyjna 600 zł. Dla słuchaczy studiów podyplomowych CI – 400 zł.

Dla studentów na kierunkach dziennych – gratis. 

Zajęcia odbywają się w godzinach od 18.30 – 20.00. Dla uczestników spoza Warszawy (i tylko dla nich) istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line.

 

Program:

 

11 X 2023 – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek; 

25 X – Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek;

15 XI – Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek;

29 XI – Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek;

6 XII – Bóg jako przyczyna sprawcza; – o dr Michał Chaberek OP; 

20 XII – Odmiany przyczyn; – dr Paweł Milcarek; 

10 I – Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek;

24 I – Człowiek jako jedność duchowo-cielesna – dr Paweł Milcarek;

7 II – Nieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

21 II – Władze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

6 III – Teoria intelektu – dr Paweł Milcarek;

20 III – O pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek;

10 IV – Wolność woli – dr Paweł Milcarek;

24 IV – Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowe – dr Paweł Milcarek;

8 V – Czy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski;

15 V – Szczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski;

22 V – Dobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski;

29 V – Cnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski;

19 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel;

26 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

REJESTRACJA

Kategorie
Aktualności

Padły mocne i ważne słowa. Ogromne zainteresowanie konferencją „Przywrócić Veritatis Splendor”

Padły mocne i ważne słowa. Ogromne zainteresowanie konferencją „Przywrócić Veritatis Splendor”

Jesteśmy już po naszej konferencji. W dniach 12-13 IX w murach CI gościliśmy wysokiego dostojnika watykańskiego, byłego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, a także znakomitych profesorów i specjalistów, którzy dzielili się swoim dorobkiem naukowym i refleksją nad najważniejszym, a dziś albo atakowanym albo zapomnianym dokumentem na temat nauczania moralnego Kościoła – encykliką Jana Pawła II Veritatis Splendor. Prelegenci ukazywali jej niesłychaną wagę i aktualność, a nawet profetyzm nauczania Jana Pawła II. Wykładowcom w refleksji towarzyszyło nawet 120 osób – wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie twierdzili, że nie były to tylko akademickie rozważania, tylko uczta intelektualna i duchowa. Tych, którzy nie mogli być z nami serdecznie zapraszamy do wysłuchania zarejestrowanego materiału. 

Konferencję oficjalnie rozpoczęła o godz. 9:00 msza św. w Bazylice Krzyża celebrowana w języku polskim przez Gerhard kard. Müller

Następnie już w murach Uczelni Collegium Intermarium Rektor uczelni dr Bartosz Lewandowski wygłosił słowo wstępne.

Po Rektorze CI głos zabrał Gerhard kard. Müller, który przedstawił swoje przemyślenia w referacie pt. Blask prawdy w Encyklice Veritatis Splendor. 

Naturalne prawo moralne, zgodnej z którym każdy rozum uznaje, że należy czynić dobro, a unikać zła, okazuje się również niezbędnym fundamentem demokratycznego państwa konstytucyjnego w pluralistycznym i świeckim społeczeństwie – mówił Kardynał.

Ponad pół godzinne wystąpienia niemieckiego kardynała obfitowało w wiele ważnych stwierdzeń na temat obecnego stanu kościoła.

Zło samo w sobie nie może być zamierzone przez wolę. Zło nie staje się dobre dzięki dobrej intencji i dobrym środkom – dodawał kardynał.

Następnym prelegentem był prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL, CI), który zaprezentował temat:  Prawda i rozum w czasie kryzysu. Veritatis Splendor czytana w I połowie XXI wieku.

Po wygłoszonych referatach nastąpił czas ożywionej dyskusji, którą moderował prowadzący całą konferencję red. Jan Pośpieszalski. Odpowiadając na jedno z pytań z sali kard. powiedział, że: istnieje dziś poważne i realne zagrożenie całkowitej reinterpretacji „Veritatis splendor”. W Watykanie są dziś wyraźne tendencje do zanegowania samego pojęcia objawienia, a to oczywiście ma konsekwencje. Próbuje się więc dowodzić, że moralność jest tylko teorią, którą można dowolnie zmieniać. A przecież moralność pochodzi z Bożego objawienia, więc zawsze pozostaje niezmienna. Jezus Chrystus jest zawsze ten sam i niezmienny. Moralność przynależy do Chrystusa, nie można powiedzieć Chrystusowi tak a moralności nie.

W drugiej części konferencji jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz  z tematem – Związek wolności i prawdy – znaczenie dla naszej współczesności.

Następnie dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) wygłosił referat pt. Znaczenie sumienia we właściwej relacji wolności i prawa.

Sumienie to osąd podejmowanych decyzji, przed, w trakcie i po ich realizacji. Sumienie to nie prawodawca, ale „prawozdawca” osadzający z perspektywy zdrowej nauki moralnej. Poczucie dobra i zła jest delikatne i kapryśne, tak łatwo je zdeprawować… – referował dr Milcarek.

Po przerwie kawowej wystąpił reprezentujący naszą uczelnię Arkadiusz Robaczewski. Zaprezentował temat:  Jaka filozofia dla teologii? Konsekwencje zastosowania różnych koncepcji filozofii dla rozstrzygnięć moralnych w świetle Veritatis Splendor.

Tylko metafizyka klasyczna, podająca ostatecznościowe uzasadnienia może być pomocna w odróżnianiu prawdy od fałszu, dobro od zła. I to ona właśnie jest zastosowana w encyklice VS – powiedział prelegent.

Cykl wykładów zakończył prof. Collin Thibaud z wystąpieniem pt.  Comparation le contenu de Veritatis Splendor et Amoris laetiae.

W trakcie pierwszego dnia konferencji gościem specjalnym był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Drugiego dnia konferencji równo z wybiciem godziny 10.00 rozpoczęliśmy kolejny cykl wykładów. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk  z tematem:  Męczennicy – świadkowie blasku prawdy w nauczaniu Jana Pawła II.

„Veritatis Splendor” dopełniają świadectwa męczenników – kanonizowanych przez JPII ofiar fałszywych ideologii. Czy dzisiaj dbamy o uzupełnienie martyrologium Kościoła? Dlaczego milczenie otacza męczenników ludobójstwa wołyńskiego? – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk.

Następnie prosto z Rzymu połączył się z nami prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (PUG), który mówił o Veritatis Splendor w czasach synodalnego zamętu.

Kolejną część naszej konferencji otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski (AZ), który wygłosił referat na temat: Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i  społecznego.

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak zaprezentował temat: Wolność osoby w nauczaniu Jana Pawła II Soborem rozświetlona.

Dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) w kolejnym wystąpieniu konferencyjnym przedstawił zagadnienie: Veritatis Splendor a współczesna etyka.

Red. Paweł Chmielewski (pch24) w mocnym wystąpieniu zaprezentował temat: Veritatis  Splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku

Ostatnim prelegentem był red. Tomasz Rowiński (DoRzeczy, Christianitas) – Uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor.

Dziękujemy naszym Patronom – Konferencji Episkopatu Polski oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki, współorganizatorom: Akademii Zamojskiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Fundacji Świętego Benedykta., patronom medialnym: Christianitas, Do Rzeczy, EWTN, Afirmacja tv, Niedziela, Kai, Radio PiK oraz tysol.pl, a także wszystkim, którzy, czasami z odległych miejsc, przybyli na naszą konferencję, by budować wspólnotę miłośników blasku prawdy. Już dziś zapraszamy na konferencję poświęconą kolejnej ważnej encyklice Jana Pawła II – Fides et Ratio. Odbędzie się ona w Collegium Intermarium w dniu 9 XII.

Kategorie
Aktualności

Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy? Dyskusja o książce „Encyklopedia Antykultury”

Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy? Dyskusja o książce „Encyklopedia Antykultury”

Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza serdecznie na dyskusję „Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy?” poświęconą książce „Encyklopedia Antykultury”, która została wydana w ramach projektu „Odnaleźć Siebie” zrealizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN).

Kiedy i gdzie? 29.08.2023 (wtorek) o godzinie 18.00 w uczelni Collegium Intermarium w Warszawie (ul. Bagatela 12, III piętro).

Czy świat akademicki, który w wyniku tzw. długiego marszu przez instytucje został opanowany przez środowiska lewicowe, można jeszcze odzyskać? To główne pytanie, na które będą starali się odpowiedzieć prelegenci związani na co dzień z nauką, szkolnictwem wyższym czy szeroko rozumianą edukacją.

Uczestnicy dyskusji:

▪️ dr Filip Ludwin (prawnik, wykładowca, prorektor ds. kształcenia Collegium Intermarium)

▪️ Jakub Zgierski (dziennikarz, publicysta i redaktor wydania „Encyklopedii Antykultury”)

▪️ Dariusz Rozwadowski (historyk, nauczyciel i współautor „Encyklopedii Antykultury”)

▪️ Jan Tarnas (historyk sztuki, filozof i redaktor prowadzący magazynu artystycznego „Obieg”)

▪️ Michał Pytel (politolog, badacz Unii Europejskiej i współautor „Encyklopedii Antykultury”)

Opis książki

 Czym jest ideologia antykultury?
 Czy nasza wolność jest zagrożona?
 Jaki jest prawdziwy cel rewolucji seksualnej?
 Jak manipulują nami media i wielkie koncerny?
 Czy mamy do czynienia z projektem nowego człowieka?
 Co tak naprawdę leży u podstaw współczesnych ideologii?
 Jak działa w praktyce stara rzymska maksyma dziel i rządź?
 Dokąd zaprowadzi nas współczesna rewolucja technologiczna?

 

W Encyklopedii Antykultury znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Pamiętaj, że świadomość to pierwszy krok do wolności!

Celem ideologii antykultury jest zabicie w ludziach zdolności do twórczej oraz pożytecznej pracy, która stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu kapitalistycznego, a szerzej – wydajnej gospodarki, gdzie każdy pracuje na swoje utrzymanie, a tym samym wolność. Oczekiwany rezultat musi doprowadzić do sytuacji, w której masy poddane antykulturowej obróbce nie będą miały innego wyboru niż poparcie sił nawołujących do rewolucji oraz stworzenia systemu powszechnej wolności, równości i dobrobytu – nowej wersji komunizmu. Jednak ustrój, w którym rzekomo nikt nie musiałby pracować, ponieważ wszystko byłoby za darmo, sprowadzałby się w gruncie rzeczy do przejmowania dóbr wypracowywanych przez innych ludzi. W efekcie beneficjentami byłyby wyłącznie pasożytnicze elity bazujące na wytworzonym mechanizmie systemowej kradzieży, kontroli społecznej oraz propagandzie. To właśnie jest istota antykultury!

 

Kategorie
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie – podpisaliśmy porozumienie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie – podpisaliśmy porozumienie

Tematyka reparacji wojennych i odpowiedzialności za szkody wojenne jest ciągle palącym problemem w naszym kraju. Dopóki nie nastąpi w tej dziedzinie pełne zadośćuczynienie ze strony sprawców, to nie będzie można mówić o pełnym pojednaniu i budowaniu wspólnej przyszłości. 

Jako organizatorzy Międzynarodowej Konferencji zamierzamy podnieść kwestie prawne, historyczne i moralne związane z problematyką odszkodowań i odpowiedzialności za nie.


W tym celu w siedzibie uczelni Collegium Intermarium doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Rektorem CI dr Bartoszem Lewandowskim, Dyrektorem Centrum Badań Polityki Europejskiej dr hab. Jarosławem Andrzejem Szymankiem,  Dyrektorem Departamentu Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Międzynarodowego Karolem Rzęsiewiczem oraz Dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dr Wojciechem Federczykiem w sprawie współpracy przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.


W ramach Projektu zorganizowana zostanie dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” oraz wydane zostaną: publikacja pokonferencyjna i publikacje w ramach kolejnych wydań „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”, zawierająca m.in. artykuły naukowe uczestników i panelistów Konferencji.

Kategorie
Aktualności

Ite ad Thomam – Idźcie do Tomasza. Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu

Ite ad Thomam – Idźcie do Tomasza. Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu

Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Św. Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, pt. „Przekroczyć próg nadziei” zauważa, że Summę teologiczną św. Tomasza po II Soborze Watykańskim odłożono na półki (czyli że się jej nie czyta). Niestety – konstatuje Ojciec św. 

 

W Collegium Intermarium czytamy Summę teologiczną, czytamy Summę przeciw poganom, czytamy Komentarz do Etyki Nikomachejskiej i inne dzieła. W tych latach chcemy zaprosić do wspólnego czytania wszystkich, którzy odczuwają głód prawdy. Pójście za św. Tomaszem z Akwinu, by ten głód zaspokoić jest właściwym rozwiązaniem, gwarantującym nasycenie. Nie sięgamy bowiem tylko do genialnego może, ale dawno już przebrzmiałego myśliciela. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II mówi o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z Akwinu. Leon XIII zaś w swej encyklice „filozoficznej” Aeterni Patris mówi, jak myśl i metoda, zastosowana przez św. Tomasza są nie tylko dla wszystkich zrozumiałe, bo zaczerpnięte z bytu, czyli z rzeczywistości, lecz także mogą posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z intelektualnymi błędami w każdym czasie: 

 

Dochodzi do tego jeszcze to – Doktor Anielski wyprowadza wnioski filozoficzne zawsze z racji bytowych i z zasad, które są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich i zawierają, jakby w swoim łonie, ziarna niezliczonych niemal prawd, które następne pokolenia uczonych powinny odkryć w stosownym czasie i z jak największym zyskiem i pożytkiem. Gdy tę metodę filozofowania zastosował zarazem do zbijania błędów, osiągnął to, że nie tylko sam jeden zwalczył błędy z wcześniejszych czasów, ale też podał niezwyciężony oręż do zwalczania i zniszczenia tych błędów, które nieprzerwaną zmiennością losów pojawią się dopiero w przyszłości. (Leon XIII, Aeterni Patris)

 

Mając to na uwadze, zapraszamy do naszego Studium podstaw filozofii św. Tomasza Ite ad Thomam. Jest to roczny cykl wykładów i konwersatoriów, w którym, pod kierunkiem znawców św. Tomasza, staniemy się jego uczniami, czytając i komentując wspólnie jego dzieła, poznając, w przystępnej formie wyrażoną, jego myśl. Absolwent naszego rocznego studium ma pogłębione i uporządkowane rozeznanie w myśli św. Tomasza, potrafi odnieść ją do współczesnych zagadnień, posiada erudycyjną wiedzę o tle historycznym epoki św. Tomasza, a także o recepcji jego myśli na przestrzeni dziejów. 

 Serdecznie zapraszamy!

 

Cena kursu: 900 zł 

Przy zapisach do 29 IX – Cena promocyjna 600 zł. Dla słuchaczy studiów podyplomowych CI – 400 zł.

Dla studentów na kierunkach dziennych – gratis. 

Zajęcia odbywają się w godzinach od 18.30 – 20.00. Dla uczestników spoza Warszawy (i tylko dla nich) istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line.

 

Program:

 

11 X 2023 – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek; 

25 X – Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek;

15 XI – Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek;

29 XI – Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek;

6 XII – Bóg jako przyczyna sprawcza; – o dr Michał Chaberek OP; 

20 XII – Odmiany przyczyn; – dr Paweł Milcarek; 

10 I – Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek;

24 I – Człowiek jako jedność duchowo-cielesna – dr Paweł Milcarek;

7 II – Nieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

21 II – Władze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

6 III – Teoria intelektu – dr Paweł Milcarek;

20 III – O pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek;

10 IV – Wolność woli – dr Paweł Milcarek;

24 IV – Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowedr Paweł Milcarek;

8 V – Czy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski;

15 V – Szczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski;

22 V – Dobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski;

29 V – Cnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski;

19 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel;

26 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

REJESTRACJA

Kategorie
Aktualności

Przywrócić Veritatis splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki

Przywrócić Veritatis splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki

Czas wakacji, ale w CI nie próżnujemy. Poza przygotowywaniem otwarcia nowych kierunków studiów, poza pracami związanymi z rekrutacją i codziennym funkcjonowaniem uczelni, trwają intensywne prace nad przygotowaniem naszej kolejnej ważnej konferencji: „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki„. Odbędzie się ona w dniach 12 i 13 września w murach Collegium Intermarium, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Poprzedzi ją msza św., którą w bazylice pw. Krzyża św. odprawi Jego Eminencja Gerhard kard. Müller, były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. On też wygłosi pierwszy referat w czasie konferencji.
Tymczasem z radością informujemy, że patronat honorowy nad konferencją organizowaną przez CI objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W liście do władz uczelni ksiądz Arcybiskup napisał m. in.
 
Uprzejmie dziękuję za list z dnia 16 czerwca br. ws. konferencji, organizowanej przez Uczelnię Collegium Intermarium, z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Pragnę bardzo serdecznie pogratulować inicjatywy oraz wyrazić moje uznanie, związane zarówno z wybraną tematyką, jak i zaproszonymi prelegentami, których bardzo cenię. Niniejszym, obejmuję wydarzenie patronatem Konferencji Episkopatu Polski.(…)
Wszystkim uczestnikom debaty, jej organizatorom oraz całej Wspólnocie Akademickiej przesyłam zapewnienia o mojej życzliwości i modlitwie, udzielając daru pasterskiego błogosławieństwa
 
Księdzu Arcybiskupowi jesteśmy serdecznie wdzięczni za życzliwość i błogosławieństwo, które nieustannie nam okazuje. Państwa zaś serdecznie, już dziś, zapraszamy na naszą konferencję – 12-13 września br. „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki”.
 
 

 Warszawa 12-13 września R P 2023

Collegium Intermarium

Centrum Filozofii Klasycznej

Centrum Badań nad Kulturą Zachodu

 

 

 

09.00 – Msza św. w Bazylice Krzyża św.  – celebruje Gerhard kard. Müller

10.15 – Rozpoczęcie konferencji – słowo Rektora;

10.30 – Prawda w świecie, prawda w Kościele. Refleksje byłego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary – Gerhard kard. Müller;

11.15 – Prawda i rozum w czasie kryzysu. Veritatis Splendor czytana w I poł XXI wieku – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL, CI);

12.00 – Angelus Domini, dyskusja;

13.00 – obiad;

14.00 – x. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Związek wolności i prawdy – znaczenie dla naszej współczesności;

14.30 – dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – Znaczenie sumienia we właściwej relacji wolności i prawa;

15.00 – przerwa kawowa;

15.30 – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Męczennicy – świadkowie blasku prawdy w nauczaniu Jana Pawła II;

16:00  – prof. Collin Thibaud – Comparation le contenu de Veritatis Splendor et Amoris laetiae;

16.30 – dyskusja z udziałem prelegentów

13 IX

10.30 – dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) – Veritatis Splendor a współczesna etyka;

10.30 – Prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (PUG) – Veritatis Splendor w czasach synodalnego zamętu;

11.00 – przerwa kawowa

11.30 – dr hab. Paweł Skrzydlewski (AZ) – Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i  społecznego;

12.00 – Angelus Dominus

12.05 – x. dr hab. Robert Skrzypczak – Wolność osoby w nauczaniu Jana Pawła II Soborem rozświetlona;

12.40 – red. Paweł Chmielewski (pch24) – Veritatis  Splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku;

13.10 – przerwa kawowa;

13.30 – Arkadiusz Robaczewski (CI) – Jaka filozofia dla teologii? Konsekwencje zastosowania różnych koncepcji filozofii dla rozstrzygnięć moralnych w świetle Veritatis Splendor;

14.00 – red Tomasz Rowiński (DoRzeczy, Christianitas) – Uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor.

15.00 – Dyskusja z udziałem prelegentów;

15.30 – zakończenie Konferencji

Prowadzenie konferencji i dyskusji: red. Jan Pospieszalski

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kategorie
Aktualności

Intermarium Summer School – ruszyły zapisy

Intermarium Summer School – ruszyły zapisy

Intermarium Summer School jest oryginalnym i wyjątkowym programem łączącym edukacjęi wypoczynek adresowanym do młodych osób-obywateli państw regionu Intermarium. ISS jest drugim, po Intermarium Winter School (4-11 lutego 2023 r., Konstancin-Jeziorna), międzynarodowym projektem tego rodzaju realizowanym przez naszą uczelnię. Pozytywne reakcje uczestników zimowego wydarzenia skłoniły nas do kontynuacji programu.

Tym razem proponujemy naszym uczestnikom spędzenie pięciu dni (21-26.08.2023 r) w Krakowie, w czasie których przybliżymy specyfikę makroregionu Europy Środkowej i Wschodniej, jak również zastanowimy się nad obecnym stanem współpracy w obszarze Międzymorza i kierunkami dalszej integracji regionalnej w kontekście globalnych i europejskich wyzwań politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia: https://intermariumsummerschool.pl/

Zapisy trwają do 11 sierpnia! Zachęcamy do zapisów poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia: https://intermariumsummerschool.pl/.

Kategorie
Aktualności

Ruszają zapisy na V edycję studiów z etyki dla nauczycieli

Ruszają zapisy na V edycję studiów z etyki dla nauczycieli

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych dla nauczycieli, przygotowujących i dających uprawnienia do nauczania etyki w szkołach. Etyka jest przedmiotem coraz częściej wprowadzanym do programów nauczania, stąd rośnie zapotrzebowanie na nauczycieli mających kwalifikacje do jego nauczania. To nie są kolejne, nudne studia podyplomowe, które trzeba „zaliczyć”, by zdobyć papierek. To studia prowadzone przez pasjonatów, wybitnych nauczycieli akademickich. Wzbudzają żywe, niekłamane zainteresowanie pośród słuchaczy, pobudzają do samodzielności w myśleniu, są intelektualną przygodą. Przygotowują nauczycieli do odnalezienia się na tym cywilizacyjnym polu bitewnym, jakim niewątpliwie jest dzisiejsza szkoła, takie są realia. Dzieci, młodzież, mająca nieograniczony dostęp do mediów elektronicznych jest poddana różnym wpływom, często tym najgorszym. Przez nie ukształtowana – przestępuje szkolne progi. Chcemy dać nauczycielom narzędzie, by mogli te wpływy rozpoznać i korygować, w sposób skuteczny. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, ale dzisiejsze spory, czy raczej głęboki podział dużych grup w społeczeństwie, który obserwujemy także w szkole, to konsekwencje głębokich różnic filozoficznych. Spory dotyczące możliwości poznania prawdy, istnienia ludzkiej natury, całe zamieszanie wokół LGBT czy gender, tożsamości płciowej – ma swe źródło w starej jak świat wojnie filozoficznej. Po jednej stronie występuje w niej Sokrates, po drugiej sofiści, którzy są przekonani, że nie ma prawdy i dobra. Jest się albo realistą, przekonanym, że istnieje obiektywna, niezależna od ludzkiego umysłu prawda, albo relatywistą, który odrzuca niezależną od ludzkiego umysłu prawdę. Relatywizm to dziś powszechna postawa – jest budowana i umacniana nie tylko przez prasę, telewizję, książki, lecz także, co szczególnie smutne – przez szkoły i uczelnie wyższe. Relatywizm jest dziś narzucany z prawdziwie fanatycznym zapałem. Te studia mają wyposażyć nauczycieli nie tylko w środki obronne wobec relatywizmu, lecz także zbudować w słuchaczu spokojną lecz stanowczą siłę intelektualną, dzięki której będzie mógł wprowadzać swoich uczniów w świat, w którym sam przebywa, gdzie jest hierarchia dóbr, gdzie odróżnia się to, co prawdziwe od tego, co fałszywe, piękno od szpetoty. Takich nauczycieli najbardziej potrzebuje dziś polska szkoła. Studia te są realizowane na zlecenie MEiN i są bezpłatne dla pierwszych 25 nauczycieli. O przyznaniu bezpłatnego miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzimy do 15 września, jednak warto zapisać się już dziś. Zobacz więcej … [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Kategorie
Aktualności Wydarzenia

DZIEŃ OTWARTY W COLLEGIUM INTERMARIUM

DZIEŃ OTWARTY W COLLEGIUM INTERMARIUM

Wydaje się, że okres szkoły średniej, który macie już za sobą powinien być tym czasem, w którym rozwiniecie swoje pasje i zainteresowanie.  A to da Wam odpowiedź co do dalszej drogi. Tu opcji jest co najmniej kilka. Możecie iść od razu do pracy, rezygnując z dalszego kształcenia, możecie iść na studia zaoczne i jednocześnie do pracy lub możecie postawić na dalszą edukację by w przyszłości wejść na rynek pracy z większym bagażem wiedzy i umiejętności. Każdy wybór jest dobry, jeśli został podjęty świadomie. Każdy z nas, będąc w waszym wieku stawał przed takim dylematem.

My chcemy Wam ułatwić podjęcie tej trudnej decyzji, która w dużej mierze zdeterminuje Wasze całe dorosłe życie.  Specjalnie dla Was 20 czerwca od godz. 16:00 otwieramy podwoje naszej uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, III piętro, Warszawa). Chcemy byście nas odwiedzili, zapoznali się z naszą kadrą naukową, pracownikami administracyjnymi i studentami, którzy w ubiegłych latach zdecydowali, że nasza uczelnia jest również ich uczelnią. A u nas wszystko jest inne niż na zwykłej uczelni. Z wykładowcą możecie porozmawiać o wszystkim, przez cały okres studiów będziemy się Wami opiekować (całoroczny tutoring) tak byście mogli skupić się jedynie na studiowaniu. U nas nawet „pani z dziekanatu” jest miła i uśmiechnięta. Otwieramy dla Was nowe kierunki studiów:
*- Kierunek jest kierunkiem planowanym. Zostanie on uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Edukacji i Nauki na jego utworzenie.
O godz. 16:45 odbędzie się spotkanie z naszymi wykładowcami Rafałem Ziemkiewiczem, Pawłem Lisickim i Cezarym Krysztopą.
Jesteście zdziwieni? U nas to normalne, że studenci uczą się z najlepszymi fachowcami w swoich dziedzinach. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, które dla Was przygotowaliśmy w Dniu Otwartym. Co jeszcze Was spotka? Przyjdźcie i przekonajcie się sami.

Kończąc Collegium Intermarium nie będziecie tylko kolejnymi studentami przemielonymi przez system edukacji. Kończąc naszą uczelnię będziecie dojrzałymi, dobrze wyedukowanymi Polakami, którzy będą wiedzieli, jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym. My zrobimy wszystko by Wam w tym pomóc. A czy z tego skorzystacie to już jedynie Wasz wybór.
Masz pytania – napisz do nas: rekrutacja@collegiumintermarium.org
HARMONOGRAM WYDARZENIA:
16:00 – przywitanie gości i prezentacja kierunków Uczelni oraz zasad rekrutacji (dr Filip Ludwin i dr Bartosz Lewandowski) 16:45-17:45 – Debata z udziałem Rafała Ziemkiewicza, Pawła LisickiegoCezarego Krysztopy „Dziennikarz-konserwatysta w dobie deep fake i fake news. O wyzwaniach współczesnego dziennikarstwa”. 17:45-18:15 – warsztaty z retoryki prowadzone przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego. 18:15-18:45 – czas na dodatkowe pytania dla uczestników.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]