Collegium Intermarium

Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo
Jednolite studia magisterskie

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

Artes liberales
Artes liberales
Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne

Studia „Artes liberales” nastawione są natomiast na twórczy powrót do klasycznego kształcenia w duchu sztuk wyzwolonych dających studentom niezbędną wiedzę w poruszaniu się po meandrach kultury, sztuki, filozofii i historii. Dobre humanistyczne wykształcenie ogólne przyczynia się ponadto do wyrobienia szeregu, cenionych na rynku pracy, umiejętności miękkich (soft skills) mających zastosowanie w praktycznie każdym zawodzie.

Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna
Dziennikarstwo
i nowoczesna komunikacja społeczna

Studia na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna oferują program złożony z szeregu przedmiotów praktycznych niezbędnych do bycia profesjonalnym dziennikarzem i do szybkiego wejścia w karierę zawodową.

Business, Management and International Law
Business
Management and International Law

Kierunek Business, Management and International Law w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom i wyzwaniom zglobalizowanego świata. Aby odnaleźć się w tych realiach, potrzebne jest posiadanie wiedzy nie tylko w jednej dyscyplinie nauki.

Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
Nasza misja i wartości

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

previous arrow
next arrow
Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo – jednolite studia magisterskie
Artes liberales
Artes liberales
Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna
Business, Management and International Law
Business, Management and International Law
Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
previous arrow
next arrow
STUDIA OPARTE NA KLASYCZNYCH WARTOŚCIACH

Przywracamy klasyczny uniwersytet, wspólnotę uczących
i nauczanych, który ukształtował kulturę Europy

Rzymskim ładzie
Prawnym, w którym istotne
jest rzeczywiste dobro obywateli
Greckiej filozofii
Która dała podstawy rozumienia świata
i człowieka oraz odkryła, że człoweiek
Chrześcijańskim fundamencie

Człowieka jako osoby, podsiadającej niezbywalną godność; człowieka

NASZA MISJA

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

 

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości. Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa. Dowiedz się więcej

Prawo

Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne oraz niestacjonarne

L.LM.

In Human Rights
and International Dispute Resolution

Europa klasyczna

Polityka – kultura – sztuka debaty
Studia podyplomowe

Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Jednolite studia magisterskie

Cyberzagrożenia

Warsztaty

Prawo

Jednolite studia magisterskie

Centrum Filozofii Klasycznej
Centrum Badań
nad Rodziną
i Demografią
alt
Centrum Badań
nad Cywilizacją Zachodnią
Centrum Badań
nad Solidarnością Europejską
International Human Rights Law (LL.M. – Master of Laws) - Collegium Intermarium
Centrum Badań
nad Sztuczną Inteligencją
Centrum Edukacji Klasycznej
Centrum Wiara
i Nauka
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym Studia podyplomowe | Collegium Intermarium
CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD PAŃSTWEM I PRAWEM UKRAINY
WESPRZYJ COLLEGIUM INTERMARIUM

Na kierunku Prawo obowiązują dwa etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji: 19.06 – 21.07.2023 r. (do 31.07.2023 r. ogłoszenie wyników rekrutacji)

II etap rekrutacji: 01.09 – 28.09.2023 r. (do 30.09.2023 r.  ogłoszenie wyników rekrutacji)

 

Na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna, Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales” oraz Bussines, Management and International Law rekrutacja trwa: od 19.06 do 21.09.2023 r. 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy trwa do 21.09.2023 r.

Na Uczelni Collegium Intermarium można zarejestrować się na studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe i kursy

Płatność za studia może być rozłożona na 3 i 9 rat

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia do końca sierpnia otrzymają 10% zniżki na czesne

 Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora

14 Nov
Spotkanie z prof. dr hab. Włodzimierzem Dłubaczem i promocja książki „O kulturę filozofii”

Zapraszamy na naszą konferencję – 12-13 września br. „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki”.

10 Nov
Wpływ Polskiej Myśli Narodowej R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na G.K. Chestertona

Zapraszamy na naszą konferencję – 12-13 września br. „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki”.