Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Zapraszamy do naszego Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej).

 

Słuchacze naszego studium będą mogli zapoznać się z dziedzictwem europejskiej filozofii w ujęciu klasycznym. Zdobędą nie tylko erudycyjną wiedzę, lecz także poznają metody wyjaśniania i uzasadniania, udoskonalą umiejętności poprawnego rozumowania i formułowania wniosków.


Filozofię, której nauczamy w studium charakteryzuje:


– oparcie się na szeroko rozumianym doświadczeniu, w punkcie wyjścia zdroworozsądkowym, obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną intuicję – jako źródło poznania rzeczywistości;


– nastawienie na poznanie prawdy dla niej samej, prymat poznania sapiencjalnego nad utylitarnym. Oznacza to, że konsekwencje i cele praktyczne wynikają z prawdy, są rezultatem odczytania natury rzeczy;


– w etyce i estetyce oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznie określoną naturą rzeczy, a nie doraźnymi skutkami, modami, czy obowiązującymi ideologiami;


– realizm poznawczy – to rzeczywistość i natura rzeczy są ostatecznym weryfikatorem prawdziwości sądów, rozumowań i wyjaśnień, a formułowanie pytań i odpowiedzi dokonuje się w języku naturalnym, ukształtowanym na potocznym kontakcie z rzeczywistością, a nie na języku będącym wynikiem naukowych czy ideologicznych zapośredniczeń, które odciskają swój charakter na strukturze i treści poznania;


– maksymalizm poznawczy, czyli poszukiwanie wyjaśnień i racji ostatecznych, koniecznych, niepodważalnych;


– otwartość na całą rzeczywistość, na wszystkie jej dziedziny i na cały dorobek myśli ludzkiej, na stare i nowe kierunki filozoficzne, które pozwalają oceniać porażki i sukcesy myśli filozoficznej.

W programie m.in.

 

7 III – Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka; Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie;
14 III – Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii;
24 III – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do nowożytności;
18 IV  – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności;
9 V – Elementy teorii bytu (metafizyka);
23 V – Filozoficzne poznanie istnienia Boga (od starożytności do współczesności);
6 VI – Filozoficzne poznanie natury Boga (od starożytności do współczesności);
13 VI  – Człowiek wobec dobra i zła moralnego. Realizm dobra. Norma moralności;
20 VI – Aretologia jako teoria cnót. Cnoty i wady jako sprawności moralne: pozytywne [cnoty] i negatywne [wady];
3 X – Człowiek i prawo naturalne. Dominacja pozytywizmu prawnego; Konsekwencje etyczne stanowiska prawnonaturalustycznego i pozytywistycznego;
17 X i 7 XI – Elementy filozoffi kultury. Nauka, sztuka, moralność religia;
21 XI i 5 XII – Filozofia polityki. Klasyczne ujęcie polityki. Nowożytne przemiany w rozumieniu polityki, ich filozoficzne źródła i konsekwencje;
12 XII – Przyszłość filozofii. Jakiej filozofii potrzebuje współczesny świat?
 
Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, od godz. 18.30 – 20 i mają charakter wykładów łączonych z konwersatorium.
Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne moduły. Cena uczestnictwa w jednym module wynosi 250 zł.

Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na

 [email protected]

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich: 783 687 888
[email protected]

Po uiszczeniu opłaty proszę przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na email [email protected]

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail ko[email protected]

Naszymi wykładowcami są

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Dr Artur Górecki,

ur. 1975, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i
zarządzanie oświatą; nauczyciel i wykładowca akademicki,
były dyrektor Departamentu Kształcenia
Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN, Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2021–2024). Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia, artykułów poświeconych m.in. historii, edukacji, w tym filozofii wychowania.

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na wykład Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.

Zapraszamy na wykład Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.

25 stycznia o godz. 15:00 zapraszamy do naszej Uczelni, ul. Bagatela 12, IIIp., Warszawa na wykład otwarty naszego gościa z Litwy Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.
 
Kim jest nasz gość?
 
Andrius Švarplys – a political scientist from Kaunas, Lithuania, University of Applied Sciences. Having background in philosophy (bachelor) and law (master) has defended his PhD on „European Identity Formation in the European Union”. Author of a dozen scientific articles and numerous papers at international conferences. A notable book „Becomming Europeans in the Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004” (eds. with B.Zdaniuk), published 2014, University of Warsaw.
Research interests include: global governance versus legitimacy/democracy/accountability; ideological and social transformation of Western societies; the rise of Far Right and nationalism; conceptualization on development of the EU.
A member of Lithuanian Family Movement.
Kategorie
Aktualności

Szkoła letnia „Odzyskiwanie naszego chrześcijańskiego dziedzictwa” (Budapeszt, 30 lipca – 17 sierpnia 2024 r.)

Szkoła letnia „Odzyskiwanie naszego chrześcijańskiego dziedzictwa” (Budapeszt, 30 lipca – 17 sierpnia 2024 r.)

Zapraszamy do uczestnictwa w „Szkole letniej” w Budepeszcie. W jej trakcie odbędzie się kurs, który prowadzony będzie w języku angielskim przez różnych wykładowców z Wielkiej Brytanii, Europy i Ameryki Północnej.

 

Planowane tematy seminariów:

 

* the Catholic worldview and the theory of rationality

* the international human rights movement: dangers and opportunities

* the founders’ vision of the European Union and its Christian ethos

* Christian faith and the birth of science as a self-sustaining enterprise

* sex, sexual identity, and gender: the perspective of psychology

* sex, sexual identity, and gender: the perspective of moral theology

* feminism: for or against women?

* demography and the future of the nuclear family

* the dangerous delusions of transhumanism

* understanding corporate media: an alternative Magisterium?

* NGOs and the threat of world government

* evolutionary theory, scientific research, and Christian belief: the current state of the question.

* the sacredness of life from conception to natural death

* the Chinese communist party and the evangelization of the Chinese people

* Prophecy in the Church: uses and abuses

Prof. Thomas D’Andrea (summer school director; Director of the Centre for the Study of Philosophy, Politics, and Religion, Cambridge, UK)

 

Prof. D’Andrea was for years a Fellow in Philosophy and the Human Sciences at Wolfson College, Cambridge. He has also held visiting positions at the University of Chicago, the University of St Andrews, and Princeton University. He is the author of the monograph Tradition, Rationality, and Virtue: The Thought of Alasdair MacIntyre (Routledge) and numerous articles in the fields of political philosophy, ethics, metaphysics and the philosophy of religion. He is the Principal Investigator in the Centre for the Study of Philosophy, Politics, and Religion’s current five-year research project ‘Against modernity without restraint: reforming modern social imaginaries’.

Prof. Harald Wydra (Fellow, St Catharine’s College, University of Cambridge)

 

Prof. Wydra is Holden Fellow and College Professor in Politics and Director of Studies for Human, Social, and Political Sciences at St Catharine’s College, Cambridge. After studying history and political science at the Universities of Regensburg and Salamanca, he took a PhD in Social and Political Sciences from the European University Institute in Florence. He has held visiting fellowships at the École des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris and the Australian National University in Canberra and was a Visiting Professor at the Université Paris Ouest Nanterre La Défense. His research interests include Eastern European and Russian politics, democracy (comparative and theory), political anthropology, religion and politics, politics of memory, and interpretive methods in the social sciences. His major publications include Continuities in Poland’s Permanent Transition(Palgrave 2001), Communism and the Emergence of Democracy(Cambridge 2007), Politics and the Sacred (Cambridge 2015), and the Handbook of Political Anthropology (Elgar 2020).

Rev. Prof. John Wauck (Pontifical University of the Holy Cross, Rome)


Rev. Prof. Wauck studied history and literature at Harvard University and holds a doctorate in philosophy from the Pontifical University of the Holy Cross. Prior to ordination, he wrote speeches for the attorney general of the United States and the governor of Pennsylvania. He teaches Literature and Communication of the Faith at the Pontifical University of the Holy Cross, where he is also the director of the Center for Priestly Formation.

Dr Stacy Trasancos (Seton Hall University, USA)

 

Dr Trasancos’s academic work focuses on the topic of theology and science. She earned a doctorate in chemistry from Penn State University (USA) and subsequently worked as a chemist for DuPont. After converting to Catholicism, she obtained a master’s in dogmatic theology (summa cum laude) from Holy Apostles College and Seminary. She is also now pursuing a second doctorate in systematic philosophy. She currently teaches theology at Seton Hall University and Holy Apostles College. She is the author of three books on faith and science, has written numerous articles for Catholic journals and magazines and has appeared internationally on Catholic radio and television. She has seven children and nine grandchildren (so far).

Mr Nicholas McBride (Fellow, Pembroke College, University of Cambridge)

 

Nicholas McBride is a Fellow of Pembroke College, Cambridge. He was formerly a Fellow at All Souls College, Oxford, having studied Law at Brasenose College, Oxford both as an undergraduate and for the Oxford BCL exam. He is the author of numerous books and articles on law, focusing in particular on the philosophical foundations of private law. He has written a best-selling introduction to studying law called Letters to a Law Student (5th ed, Pearson Education, 2021). He has also written (with Roderick Bagshaw) a textbook on Tort Law (6th edition, Pearson Education, 2018) and two books on the values underlying English private law, the nature of human flourishing, and the future of the West: The Humanity of Private Law, Parts I & II (Hart Publishing, 2019, 2020). He has recently served on an independent panel of UK jurists and judges that conducted an Independent Review of Administrative Law for the UK Government.

Rev. Dr Michael Chaberek, OP (theologian and author, Poland)


Rev. Dr Chaberek, a Dominican Friar and native of Gdansk, completed his doctorate at Cardinal Stefan Wyszynski University (Warsaw) and presently teaches at the Collegium Intermarium (Warsaw). He also is the director of the Steno Institute for Faith and Science. His academic focus includes: the science-faith dialogue, theology of creation, the theory of intelligent design, the philosophy of St Thomas Aquinas, theology of the body, and the history of modern theology.

Dr Paul Rogers (course administrator; Emmanuel College, University of Cambridge)

 

Dr Rogers is a postdoctoral researcher in theology at Emmanuel College, Cambridge where he completed a PhD in the Faculty of Divinity. He received a BA in Classics from Williams College, Massachusetts. He is the author of Aquinas on Prophecy (Catholic U. of America Press, 2023), a study concerned with the place of prophecy in the Christian Middle Ages. His articles have appeared in the The Thomist and New Blackfriars and in the publications of the Dutch research group based at the Thomas Instituut te Utrecht. His research interests include: prophecy in the Church; the role of theology in political thought (especially in the work of René Girard and mimetic theory); theories of secularization in contemporary culture; and, theories of inspiration and their role in theology and politics (e.g. how charismatic authority is conceived in political society).

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

Zapraszamy na seminarium: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest: Etyka klasyczna wobec homoseksualizmu i teorii gender

 

Seminarium odbędzie się 21.12.2023 o godz. 11:00. Zostanie przeprowadzone online.

 

Wykłady poprowadzą dr hab. Marek Czachorowski i Arkadiusz Robaczewski

 

Seminarium organizowane w ramach grantu MEiN „Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”.

 
 
Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

Zapraszamy na seminarium: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest: Posoborowa reforma liturgiczna a odnowa kultury chrześcijańskiej. Czy to mogło się udać?

 

Seminarium odbędzie się 14.12.2023 o godz. 18:00. Zostanie przeprowadzone online.

 

Wykłady poprowadzą dr Paweł Milcarek i dr Tomasz Dekert.

 

Seminarium organizowane w ramach grantu MEiN „Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”.

 

 

 

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne

Zapraszamy na seminarium: Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego tematem przewodnim jest Chrześcijaństwo w prawie – tradycja i współczesność. Istotne punkty sporne.

Seminarium odbędzie się 8.12.2023 o godz. 13:30 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12, III p. w Warszawie.

Program seminarium:

  • dr Łukasz Piebiak – Wolność religijna w cywilnym orzecznictwie sądów polskich. 
  • dr Marcin Olszówka – Polskie konstytucje międzywojnia w perspektywie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. 
  • dr Dariusz Drajewicz – Prawne aspekty ochrony chrześcijańskiej tożsamości a ingerencja zwyczajów krajów Trzeciego Świata na przykładzie praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych wśród dzieci. 
  • dr Rafał Kierzynka – Swoboda wyznań a swoboda wypowiedzi. 
Kategorie
Aktualności

Debata oxfordzka zakończyła Festiwal Nauki Klasycznej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody

Debata oxfordzka zakończyła Festiwal Nauki Klasycznej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody

 5 XII 2023 roku w Collegium Intermarium miał miejsce jeden z ważniejszych etapów Festiwalu Nauki Klasycznej czyli debata oxfordzka uczniów szkół średnich. W debacie wzięły udział dwie drużyny: jedna złożona z uczniów szkół średnich z Tomaszowa Mazowieckiego, pod kierunkiem p. Ewy Szymczyk, druga z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im bł x. Romana Archutowskiego z Warszawy, pod kierunkiem p. Pawła Cichockiego. 

 

Drużyny były świetnie przygotowane, pod kierunkiem swoich nauczycieli członkowie drużyn włożyli wiele pracy, by rzetelnie przygotować swoje wypowiedzi, zadbać o rzeczowość i jasność argumentacji, wykazać się znajomością przedstawianego zagadnienia.

Sędziami debaty byli dr hab. Paweł Gondek (KUL, IBE, CI) oraz Wioleta Kamińska (CI), zaś marszałkiem Arkadiusz Robaczewski (CI). Debata miała żywy przebieg, uczestnicy skwapliwie korzystali z prawa zadawania pytań adwersarzom oraz z prawa ad vocem. Dyskutanci wykazali się przy tym ponadprzeciętną kulturą osobistą, co uwidaczniało się w rzadko dziś spotykanym, pełnym szacunku sposobem zwracania się do przeciwników.

Teza debaty została sformułowana następująco: Przedmiot „Przysposobienie obronne” powinien zostać przywrócony do programu nauczania szkół ponadpodstawowych.

 

Debatujący przedstawiali swoją argumentację, odwołując się m.in do rzeczywistości polskiej szkoły, do sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej, do geograficznego położenia Polski, do stanu państwa i do naszych sojuszy militarnych, a także do kontekstu historycznego i geopolitycznego. 

Widownia, złożona z Koleżanek i Kolegów debatujących z podziwem śledziła przebieg dyskusji. Zresztą, nie tylko oni, także obecni na widowni przedstawiciele CI; pod wrażeniem był także marszałek i sędziowie.

Debata trwała ok. godziny – po jej zakończeniu sędziowie udali się na naradę, by uzgodnić werdykt. W tym czasie marszałek opowiedział uczestnikom i przybyłym Gościom o specyfice Collegium Intermarium. Wyjaśnił m. in. na czym polega klasyczny charakter uczelni, podkreślając, że oprócz rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu prawnika, oprócz biegłej znajomości przepisów, kodeksów i ustaw, Collegium w sposób żywy łączy z europejskim dziedzictwem kulturowym.

 

Student CI poznaje, w sposób rozszerzony w stosunku do innych uczelni, kulturowe dziedzictwo Grecji, Rzymu, wspaniałego Średniowiecza. Poznaje prądy myślowe, kulturowe, gospodarcze, które doprowadziły, od czasów nowożytnych, do kryzysu wielkiej cywilizacji. Poznaje źródła destrukcyjnych ideologii, takich jak komunizm i narodowy socjalizm, obserwuje w sposób świadomy, ich współczesne mutacje. Przez to świadomie uczestniczy w życiu społecznym, ma wyraźną przewagę nad studentami innych uczelni – podkreślał Robaczewski.

 

Nadszedł czas na werdykt jury. Prof. Paweł Gondek, ogłaszając werdykt, podkreślił zaangażowanie i doskonałe merytoryczne i formalne przygotowanie uczestników debaty, zaznaczając, że ostateczny sąd o tym, kto powinien zwyciężyć – był trudny. Zwycięzcą debaty w kategorii indywidulanej został Tomasz Diłanian, który jako nagrodę otrzymał laptop, smartwatch oraz indeks Uczelni collegium Intermarium, wyróżnienia zdobyli Aleksandra Jaśkiewicz, Julia Bartosiewicz, Maria Kosior i Dawid Wujek, którzy otrzymali jako nagrody nowoczesne tablety. Zwycięską okazała się drużyna proponująca, by przedmiot „Przysposobienie obronne” został przywrócony.

 

Zwycięzca otrzymał nader cenne nagrody ufundowane przez firmę Polcar – części samochodowe – rok założenia 1986. Cenne nagrody otrzymali też wyróżnieni dyskutanci, zaś wszyscy uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe dyplomy, książkę Włodzimierza  Dłubacza „O kulturę filozofii” oraz pamiątki związane z Collegium Intermarium.

 

Na Festiwal Edukacji Klasycznej, w ramach którego odbyła się debata oksfordzka,  składają się konwersatoria wprowadzające w zagadnienie kultury klasycznej, znaczenia wielkich tekstów, oraz praktycznego znaczenia klasycznego wykształcenia we współczesnym świecie. W czasie konwersatoriów nauczyciele, wcześniej przygotowani przez wykładowców współpracujących z Collegium Intermarium, implementują elementy edukacji klasycznej w swoich środowiskach szkolnych i międzyszkolnych.  

 

Festiwal jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  – Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Kategorie
Aktualności

Do naszego zespołu dołączył ojciec Michał Chaberek OP

Do naszego zespołu dołączył ojciec Michał Chaberek OP

Ojciec Michał Chaberek OP jest dominikaninem, teologiem. Urodził się w Gdańsku. W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Pełnił posługę w dominikańskich duszpasterstwach akademickich w Krakowie i Lublinie.

W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na UKSW. W latach 2012-2013 odbył stypendium naukowe w Discovery Institute w Seattle. Następnie był duszpasterzem akademickim w Thomas Aquinas College w Kalifornii.

Jest autorem sześciu książek, m.in.

  • „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014),
  • Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Wyd. Derewiecki 2019),
  • Knowledge and Evolution (Resource Publications, 2021)
  • oraz „Kościół i wolność” (UKSW 2019).

Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Teologii Politycznej, Kontrze. Współpracuje z Fundacją En Arche i Discovery Institute w USA.

Jego zainteresowania naukowe obejmują takie dziedziny jak relacja wiary i nauki, teologia stworzenia, metafizyka i nauczanie św. Tomasza z Akwinu, teologia ciała oraz historia teologii, zwłaszcza od XIX wieku.

W Collegium Intermarium będzie odpowiedzialny za Instytut Steno Wiara i Nauka, którego celem jest promocja harmonijnej wizji relacji między wiarą i naukami przyrodniczymi.

Ojciec Michał Chaberek OP prowadzi również swoją stronę www.mchaberek.com

Kategorie
Aktualności

Europejski rozbiór Polski – spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim

Europejski rozbiór Polski – spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim

18 grudnia 2023 r. o godz. 20:00 odbędzie się spotkanie z mec. Jerzym Kwaśniewskim.  Spotkanie będzie poświęcone ważnej kwestii próby europejskiego rozbioru Polski, zwracając uwagę na obecnie funkcjonujące prawo i transformacje, jakie go czekają, jego wpływ na kształtowanie się państwa oraz dziedzictwo, jakie pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

W ciągu wieków Polska doświadczyła wielu trudnych chwil, a jednym z najbardziej bolesnych epizodów w historii kraju był Rozbiór Polski. Obecna sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna i może spowodować daleko idące zmiany.
 
Spotkanie będzie poświęcone tej ważnej kwestii, zwracając uwagę na obecnie funkcjonujące prawo i transformacje, jakie go czekają, jego wpływ na kształtowanie się państwa oraz dziedzictwo, jakie pozostawimy dla przyszłych pokoleń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcące lepiej zrozumieć kontekst współczesnych wydarzeń politycznych. To spotkanie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i podzielenia się spostrzeżeniami na temat kluczowych momentów w dziejach Polski.
 
Adw. Jerzy Kwaśniewski
 
Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Twórca Centrum Interwencji Procesowej Instytutu. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim (międzynarodowe prawo handlowe, prawo konstytucyjne porównawcze), ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in.Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”. Wraz z żoną Beatą są rodzicami Szymona, Łucji, Danuty, Przemka, Wandy, Emila (✞) i Konrada.
Patron nad wydarzeniem objęli: EWTN, Instytut Ordo Iuris, Collegium Intermarium
 
Przypominamy o tym, że aby wziąć udział w spotkaniu, obowiązkowa jest rejestracja przez naszą stronę.
Rezerwacja jest ważna do 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o zakup na miejscu napoju oraz ciasta — pozwala nam to organizować wydarzenie bezpłatnie.
 
Agere Contra Kawiarnia z Wartościami!
Mieszcząca się przy ul. Chłodnej 2/18 (wejście od ulicy Białej) w Warszawie
Jest to firma rodzinna z dużym doświadczeniem i stażem budowania relacji. Odznacza się olbrzymią kreatywnością w działaniu.
Kategorie
Aktualności

Przedstawiciel CI na Młodzieżowym Forum Technologicznym w Lublinie

Przedstawiciel CI na Młodzieżowym Forum Technologicznym w Lublinie

W dniach 25-27 pełnomocnik rektora CI, Arkadiusz Robaczewski przebywał w Lublinie i w Rykach.

 

 

Podczas pobytu w Lublinie spotkał się z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego i akademickiego, celem omówienia kształtu dalszej współpracy w ramach realizowanych przez Collegium Intermarium projektów, w tym zwłaszcza Centrum Edukacji Klasycznej. W poniedziałek pełnomocnik rektora CI uczestniczył, obok Akademii Zamojskiej, KULu, UMCS, AKSiM w Młodzieżowym Forum Nowych Technologii,  organizowanych przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Województwa Lubelskiego.

 

Nasz przedstawiciel opowiedział uczestnikom Forum, pośród których przeważała młodzież szkół średnich wraz z nauczycielami, o specyfice i wyjątkowości Collegium Intermarium, o korzyściach, jakie mogą odnieść młodzi ludzie ze studiowania na tej uczelni – zwłaszcza w dobie dominacji nowych technologii.

 

W czasie spotkania był czas na rozmowę o dalszej współpracy z Rektorem Akademii Zamojskiej dr hab. Pawłem Skrzydlewskim. Arkadiusz Robaczewski odbył również rozmowę z ministrem Przemysławem Czarnkiem w ostatnich godzinach sprawowania przez niego ministerialnego urzędu. Obaj panowie wyrazili chęć dalszej współpracy na polu szkolnictwa wyższego, w zmienionej sytuacji politycznej.