Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – mocny głos w ważnej sprawie

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – mocny głos w ważnej sprawie

30 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowe aspekty polityki rodzinnej. 

Organizatorami konferencji była nasza uczelnia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

 

Adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris w trakcie swojego wystąpienia wskazał, że sytuacja w obszarze polityki rodzinnej i demografii nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą wartością rodzinnym propagandę medialną.

 

– O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

 

Na ważne aspekty współczesnej technologii wpływające na badany temat wskazał prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie.  Socjolog podniósł również kwestię zagrożeń wynikających z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

 

– Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się „droższe” i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

 

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

Kategorie
Aktualności

Ruszyła V edycja studiów podyplomowych z etyki. Są jeszcze wolne miejsca!

Ruszyła V edycja studiów podyplomowych z etyki. Są jeszcze wolne miejsca!

W dniach 7-8 października w Collegium Intermarium zajęciami z wprowadzenia do filozofii zainaugurowano V edycję studiów podyplomowych z etyki przygotowujących nauczycieli do nauczania tego przedmiotu w szkołach. 

Słuchacze zapoznali się z głównymi postaciami i nurtami filozofii, zastanawiali się, dlaczego koncepcja człowieka leży u podstaw pedagogiki, polityki, stanowionego prawa. Rozpoznawali też przyczyny obecnego kryzysu cywilizacyjnego, który ma także swoje odbicie w codziennym życiu szkoły i w pedagogice. 

Zajęcia na studiach podyplomowych finansowanych przez MEiN rozpoczęło 28 słuchaczy, głównie z Warszawy, ale także z Radomia, Płocka i Lublina. 

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Na studia dające uprawnienia do nauczania etyki w szkołach można zapisać się tutaj.

 

Kategorie
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie już za nami

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie już za nami

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” była pierwszą konferencją naukową poświęconą bardzo ważnemu tematowi jakim są reparacje wojenne. Konferencja poprzez zaproszenie zagranicznych wykładowców,
oraz gości, w tym ambasadora Ukrainy, osiągnęła zasięg międzynarodowy.

Punktem wyjścia do rozważań konferencyjnych była odpowiedź czy istnieje model sprawiedliwości tranzycyjnej w zakresie odszkodowań wojennych oraz reparacji za szkody wojenne w ogólności, a w szczególności wobec oczekiwań społecznych co do sposobu rozliczenia wojny napastniczej na Ukrainie.

Celem konferencji była próba uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie, również w kontekście bieżących wydarzeń w Polsce
i w Europie. Jest to zatem temat niezwykle aktualny o charakterze międzynarodowym, sięgający zarówno historii, teorii prawa, prawa międzynarodowego i krajowego, skończywszy na zagadnieniach sposobu przekazu o nim społeczeństwu przez media, a także jego odbioru.

Jak powiedział Rektor Collegium Intermarium w swoim przemówieniu inauguracyjnym ta konferencja to kolejny duży, ważny krok na drodze do uzyskania sprawiedliwości zarówno moralnej jak i finansowej.

 

„To, co najbardziej boli wobec ogromu pamięci krzywd to oświadczenia państwa sprawców, według których wszytko jest już zamknięte. Wszytko rozliczone. To samo, co ze strony współczesnych Niemiec wobec II wojny światowej, słyszymy ze strony współczesnej Rosji w sprawie Buczy i zbrodni wojennych na Ukrainie. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby uczynić krok naprzód. Rozmawiać o doktrynie reparacji i międzynarowej sprawiedliwości. Tak ważnej dzisiaj.” – powiedział Rektor CI dr Bartosz Lewandowski.

 

W kolejnych wystąpieniach padały równie mocne słowa oskarżenia względem Niemiec jako spadkobiercy po III Rzeszy.

 

„Niemcy nie uciekają od odpowiedzialności moralnej, ponieważ… odpowiedzialność moralna nic nie kosztuje. Uderzą się w pierś przy każdej okazji, ale jedynie przy bogatych krajach zachodnich i północy.” – mówił w trakcie konferencji dr Marcin Berent

Ważną częścią dwudniowej konferencji okazał się panel dyskusyjny moderowany przez mec. Jerzego Kwaśniewskiego w którym udział wzięli minister Sebastian Kaleta, red. Rafał Ziemkiewicz, radca prawny Beata Komarnicka-Nowak oraz Jacek Marczyński, przedstawiciel środowiska polonijnego w USA.

Kategorie
Aktualności

Dr Paweł Milcarek o studium św. Tomasza na Collegium Intermarium

Dr Paweł Milcarek o studium św. Tomasza na Collegium Intermarium

Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Św. Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, pt. „Przekroczyć próg nadziei” zauważa, że Summę teologiczną św. Tomasza po II Soborze Watykańskim odłożono na półki (czyli że się jej nie czyta). Niestety – konstatuje Ojciec św. 

W Collegium Intermarium czytamy Summę teologiczną, czytamy Summę przeciw poganom, czytamy Komentarz do Etyki Nikomachejskiej i inne dzieła. W tych latach chcemy zaprosić do wspólnego czytania wszystkich, którzy odczuwają głód prawdy. Pójście za św. Tomaszem z Akwinu, by ten głód zaspokoić jest właściwym rozwiązaniem, gwarantującym nasycenie. Nie sięgamy bowiem tylko do genialnego może, ale dawno już przebrzmiałego myśliciela. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II mówi o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z Akwinu. Leon XIII zaś w swej encyklice „filozoficznej” Aeterni Patris mówi, jak myśl i metoda, zastosowana przez św. Tomasza są nie tylko dla wszystkich zrozumiałe, bo zaczerpnięte z bytu, czyli z rzeczywistości, lecz także mogą posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z intelektualnymi błędami w każdym czasie: 

Dochodzi do tego jeszcze to – Doktor Anielski wyprowadza wnioski filozoficzne zawsze z racji bytowych i z zasad, które są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich i zawierają, jakby w swoim łonie, ziarna niezliczonych niemal prawd, które następne pokolenia uczonych powinny odkryć w stosownym czasie i z jak największym zyskiem i pożytkiem. Gdy tę metodę filozofowania zastosował zarazem do zbijania błędów, osiągnął to, że nie tylko sam jeden zwalczył błędy z wcześniejszych czasów, ale też podał niezwyciężony oręż do zwalczania i zniszczenia tych błędów, które nieprzerwaną zmiennością losów pojawią się dopiero w przyszłości. (Leon XIII, Aeterni Patris)

Mając to na uwadze, zapraszamy do naszego Studium podstaw filozofii św. Tomasza Ite ad Thomam. Jest to roczny cykl wykładów i konwersatoriów, w którym, pod kierunkiem znawców św. Tomasza, staniemy się jego uczniami, czytając i komentując wspólnie jego dzieła, poznając, w przystępnej formie wyrażoną, jego myśl. Absolwent naszego rocznego studium ma pogłębione i uporządkowane rozeznanie w myśli św. Tomasza, potrafi odnieść ją do współczesnych zagadnień, posiada erudycyjną wiedzę o tle historycznym epoki św. Tomasza, a także o recepcji jego myśli na przestrzeni dziejów. 

 Serdecznie zapraszamy!

Cena kursu: 900 zł 

Przy zapisach do 6 X – Cena promocyjna 600 zł. Dla słuchaczy studiów podyplomowych CI – 400 zł.

Dla studentów na kierunkach dziennych – gratis. 

Zajęcia odbywają się w godzinach od 18.30 – 20.00. Dla uczestników spoza Warszawy (i tylko dla nich) istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line.

 

Program:

 

11 X 2023 – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek; 

25 X – Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek;

15 XI – Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek;

29 XI – Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek;

6 XII – Bóg jako przyczyna sprawcza; – o dr Michał Chaberek OP; 

20 XII – Odmiany przyczyn; – dr Paweł Milcarek; 

10 I – Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek;

24 I – Człowiek jako jedność duchowo-cielesna – dr Paweł Milcarek;

7 II – Nieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

21 II – Władze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

6 III – Teoria intelektu – dr Paweł Milcarek;

20 III – O pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek;

10 IV – Wolność woli – dr Paweł Milcarek;

24 IV – Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowe – dr Paweł Milcarek;

8 V – Czy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski;

15 V – Szczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski;

22 V – Dobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski;

29 V – Cnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski;

19 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel;

26 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

REJESTRACJA

Kategorie
Aktualności

Padły mocne i ważne słowa. Ogromne zainteresowanie konferencją „Przywrócić Veritatis Splendor”

Padły mocne i ważne słowa. Ogromne zainteresowanie konferencją „Przywrócić Veritatis Splendor”

Jesteśmy już po naszej konferencji. W dniach 12-13 IX w murach CI gościliśmy wysokiego dostojnika watykańskiego, byłego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, a także znakomitych profesorów i specjalistów, którzy dzielili się swoim dorobkiem naukowym i refleksją nad najważniejszym, a dziś albo atakowanym albo zapomnianym dokumentem na temat nauczania moralnego Kościoła – encykliką Jana Pawła II Veritatis Splendor. Prelegenci ukazywali jej niesłychaną wagę i aktualność, a nawet profetyzm nauczania Jana Pawła II. Wykładowcom w refleksji towarzyszyło nawet 120 osób – wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie twierdzili, że nie były to tylko akademickie rozważania, tylko uczta intelektualna i duchowa. Tych, którzy nie mogli być z nami serdecznie zapraszamy do wysłuchania zarejestrowanego materiału. 

Konferencję oficjalnie rozpoczęła o godz. 9:00 msza św. w Bazylice Krzyża celebrowana w języku polskim przez Gerhard kard. Müller

Następnie już w murach Uczelni Collegium Intermarium Rektor uczelni dr Bartosz Lewandowski wygłosił słowo wstępne.

Po Rektorze CI głos zabrał Gerhard kard. Müller, który przedstawił swoje przemyślenia w referacie pt. Blask prawdy w Encyklice Veritatis Splendor. 

Naturalne prawo moralne, zgodnej z którym każdy rozum uznaje, że należy czynić dobro, a unikać zła, okazuje się również niezbędnym fundamentem demokratycznego państwa konstytucyjnego w pluralistycznym i świeckim społeczeństwie – mówił Kardynał.

Ponad pół godzinne wystąpienia niemieckiego kardynała obfitowało w wiele ważnych stwierdzeń na temat obecnego stanu kościoła.

Zło samo w sobie nie może być zamierzone przez wolę. Zło nie staje się dobre dzięki dobrej intencji i dobrym środkom – dodawał kardynał.

Następnym prelegentem był prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL, CI), który zaprezentował temat:  Prawda i rozum w czasie kryzysu. Veritatis Splendor czytana w I połowie XXI wieku.

Po wygłoszonych referatach nastąpił czas ożywionej dyskusji, którą moderował prowadzący całą konferencję red. Jan Pośpieszalski. Odpowiadając na jedno z pytań z sali kard. powiedział, że: istnieje dziś poważne i realne zagrożenie całkowitej reinterpretacji „Veritatis splendor”. W Watykanie są dziś wyraźne tendencje do zanegowania samego pojęcia objawienia, a to oczywiście ma konsekwencje. Próbuje się więc dowodzić, że moralność jest tylko teorią, którą można dowolnie zmieniać. A przecież moralność pochodzi z Bożego objawienia, więc zawsze pozostaje niezmienna. Jezus Chrystus jest zawsze ten sam i niezmienny. Moralność przynależy do Chrystusa, nie można powiedzieć Chrystusowi tak a moralności nie.

W drugiej części konferencji jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz  z tematem – Związek wolności i prawdy – znaczenie dla naszej współczesności.

Następnie dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) wygłosił referat pt. Znaczenie sumienia we właściwej relacji wolności i prawa.

Sumienie to osąd podejmowanych decyzji, przed, w trakcie i po ich realizacji. Sumienie to nie prawodawca, ale „prawozdawca” osadzający z perspektywy zdrowej nauki moralnej. Poczucie dobra i zła jest delikatne i kapryśne, tak łatwo je zdeprawować… – referował dr Milcarek.

Po przerwie kawowej wystąpił reprezentujący naszą uczelnię Arkadiusz Robaczewski. Zaprezentował temat:  Jaka filozofia dla teologii? Konsekwencje zastosowania różnych koncepcji filozofii dla rozstrzygnięć moralnych w świetle Veritatis Splendor.

Tylko metafizyka klasyczna, podająca ostatecznościowe uzasadnienia może być pomocna w odróżnianiu prawdy od fałszu, dobro od zła. I to ona właśnie jest zastosowana w encyklice VS – powiedział prelegent.

Cykl wykładów zakończył prof. Collin Thibaud z wystąpieniem pt.  Comparation le contenu de Veritatis Splendor et Amoris laetiae.

W trakcie pierwszego dnia konferencji gościem specjalnym był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Drugiego dnia konferencji równo z wybiciem godziny 10.00 rozpoczęliśmy kolejny cykl wykładów. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk  z tematem:  Męczennicy – świadkowie blasku prawdy w nauczaniu Jana Pawła II.

„Veritatis Splendor” dopełniają świadectwa męczenników – kanonizowanych przez JPII ofiar fałszywych ideologii. Czy dzisiaj dbamy o uzupełnienie martyrologium Kościoła? Dlaczego milczenie otacza męczenników ludobójstwa wołyńskiego? – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk.

Następnie prosto z Rzymu połączył się z nami prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (PUG), który mówił o Veritatis Splendor w czasach synodalnego zamętu.

Kolejną część naszej konferencji otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski (AZ), który wygłosił referat na temat: Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i  społecznego.

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak zaprezentował temat: Wolność osoby w nauczaniu Jana Pawła II Soborem rozświetlona.

Dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) w kolejnym wystąpieniu konferencyjnym przedstawił zagadnienie: Veritatis Splendor a współczesna etyka.

Red. Paweł Chmielewski (pch24) w mocnym wystąpieniu zaprezentował temat: Veritatis  Splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku

Ostatnim prelegentem był red. Tomasz Rowiński (DoRzeczy, Christianitas) – Uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor.

Dziękujemy naszym Patronom – Konferencji Episkopatu Polski oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki, współorganizatorom: Akademii Zamojskiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Fundacji Świętego Benedykta., patronom medialnym: Christianitas, Do Rzeczy, EWTN, Afirmacja tv, Niedziela, Kai, Radio PiK oraz tysol.pl, a także wszystkim, którzy, czasami z odległych miejsc, przybyli na naszą konferencję, by budować wspólnotę miłośników blasku prawdy. Już dziś zapraszamy na konferencję poświęconą kolejnej ważnej encyklice Jana Pawła II – Fides et Ratio. Odbędzie się ona w Collegium Intermarium w dniu 9 XII.

Kategorie
Aktualności

Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy? Dyskusja o książce „Encyklopedia Antykultury”

Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy? Dyskusja o książce „Encyklopedia Antykultury”

Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza serdecznie na dyskusję „Jak odzyskać uniwersytety z rąk lewicy?” poświęconą książce „Encyklopedia Antykultury”, która została wydana w ramach projektu „Odnaleźć Siebie” zrealizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN).

Kiedy i gdzie? 29.08.2023 (wtorek) o godzinie 18.00 w uczelni Collegium Intermarium w Warszawie (ul. Bagatela 12, III piętro).

Czy świat akademicki, który w wyniku tzw. długiego marszu przez instytucje został opanowany przez środowiska lewicowe, można jeszcze odzyskać? To główne pytanie, na które będą starali się odpowiedzieć prelegenci związani na co dzień z nauką, szkolnictwem wyższym czy szeroko rozumianą edukacją.

Uczestnicy dyskusji:

▪️ dr Filip Ludwin (prawnik, wykładowca, prorektor ds. kształcenia Collegium Intermarium)

▪️ Jakub Zgierski (dziennikarz, publicysta i redaktor wydania „Encyklopedii Antykultury”)

▪️ Dariusz Rozwadowski (historyk, nauczyciel i współautor „Encyklopedii Antykultury”)

▪️ Jan Tarnas (historyk sztuki, filozof i redaktor prowadzący magazynu artystycznego „Obieg”)

▪️ Michał Pytel (politolog, badacz Unii Europejskiej i współautor „Encyklopedii Antykultury”)

Opis książki

 Czym jest ideologia antykultury?
 Czy nasza wolność jest zagrożona?
 Jaki jest prawdziwy cel rewolucji seksualnej?
 Jak manipulują nami media i wielkie koncerny?
 Czy mamy do czynienia z projektem nowego człowieka?
 Co tak naprawdę leży u podstaw współczesnych ideologii?
 Jak działa w praktyce stara rzymska maksyma dziel i rządź?
 Dokąd zaprowadzi nas współczesna rewolucja technologiczna?

 

W Encyklopedii Antykultury znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Pamiętaj, że świadomość to pierwszy krok do wolności!

Celem ideologii antykultury jest zabicie w ludziach zdolności do twórczej oraz pożytecznej pracy, która stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu kapitalistycznego, a szerzej – wydajnej gospodarki, gdzie każdy pracuje na swoje utrzymanie, a tym samym wolność. Oczekiwany rezultat musi doprowadzić do sytuacji, w której masy poddane antykulturowej obróbce nie będą miały innego wyboru niż poparcie sił nawołujących do rewolucji oraz stworzenia systemu powszechnej wolności, równości i dobrobytu – nowej wersji komunizmu. Jednak ustrój, w którym rzekomo nikt nie musiałby pracować, ponieważ wszystko byłoby za darmo, sprowadzałby się w gruncie rzeczy do przejmowania dóbr wypracowywanych przez innych ludzi. W efekcie beneficjentami byłyby wyłącznie pasożytnicze elity bazujące na wytworzonym mechanizmie systemowej kradzieży, kontroli społecznej oraz propagandzie. To właśnie jest istota antykultury!

 

Kategorie
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie – podpisaliśmy porozumienie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie – podpisaliśmy porozumienie

Tematyka reparacji wojennych i odpowiedzialności za szkody wojenne jest ciągle palącym problemem w naszym kraju. Dopóki nie nastąpi w tej dziedzinie pełne zadośćuczynienie ze strony sprawców, to nie będzie można mówić o pełnym pojednaniu i budowaniu wspólnej przyszłości. 

Jako organizatorzy Międzynarodowej Konferencji zamierzamy podnieść kwestie prawne, historyczne i moralne związane z problematyką odszkodowań i odpowiedzialności za nie.


W tym celu w siedzibie uczelni Collegium Intermarium doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Rektorem CI dr Bartoszem Lewandowskim, Dyrektorem Centrum Badań Polityki Europejskiej dr hab. Jarosławem Andrzejem Szymankiem,  Dyrektorem Departamentu Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Międzynarodowego Karolem Rzęsiewiczem oraz Dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dr Wojciechem Federczykiem w sprawie współpracy przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.


W ramach Projektu zorganizowana zostanie dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” oraz wydane zostaną: publikacja pokonferencyjna i publikacje w ramach kolejnych wydań „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”, zawierająca m.in. artykuły naukowe uczestników i panelistów Konferencji.

Kategorie
Aktualności

Ite ad Thomam – Idźcie do Tomasza. Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu

Ite ad Thomam – Idźcie do Tomasza. Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu

Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Św. Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, pt. „Przekroczyć próg nadziei” zauważa, że Summę teologiczną św. Tomasza po II Soborze Watykańskim odłożono na półki (czyli że się jej nie czyta). Niestety – konstatuje Ojciec św. 

 

W Collegium Intermarium czytamy Summę teologiczną, czytamy Summę przeciw poganom, czytamy Komentarz do Etyki Nikomachejskiej i inne dzieła. W tych latach chcemy zaprosić do wspólnego czytania wszystkich, którzy odczuwają głód prawdy. Pójście za św. Tomaszem z Akwinu, by ten głód zaspokoić jest właściwym rozwiązaniem, gwarantującym nasycenie. Nie sięgamy bowiem tylko do genialnego może, ale dawno już przebrzmiałego myśliciela. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II mówi o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z Akwinu. Leon XIII zaś w swej encyklice „filozoficznej” Aeterni Patris mówi, jak myśl i metoda, zastosowana przez św. Tomasza są nie tylko dla wszystkich zrozumiałe, bo zaczerpnięte z bytu, czyli z rzeczywistości, lecz także mogą posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z intelektualnymi błędami w każdym czasie: 

 

Dochodzi do tego jeszcze to – Doktor Anielski wyprowadza wnioski filozoficzne zawsze z racji bytowych i z zasad, które są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich i zawierają, jakby w swoim łonie, ziarna niezliczonych niemal prawd, które następne pokolenia uczonych powinny odkryć w stosownym czasie i z jak największym zyskiem i pożytkiem. Gdy tę metodę filozofowania zastosował zarazem do zbijania błędów, osiągnął to, że nie tylko sam jeden zwalczył błędy z wcześniejszych czasów, ale też podał niezwyciężony oręż do zwalczania i zniszczenia tych błędów, które nieprzerwaną zmiennością losów pojawią się dopiero w przyszłości. (Leon XIII, Aeterni Patris)

 

Mając to na uwadze, zapraszamy do naszego Studium podstaw filozofii św. Tomasza Ite ad Thomam. Jest to roczny cykl wykładów i konwersatoriów, w którym, pod kierunkiem znawców św. Tomasza, staniemy się jego uczniami, czytając i komentując wspólnie jego dzieła, poznając, w przystępnej formie wyrażoną, jego myśl. Absolwent naszego rocznego studium ma pogłębione i uporządkowane rozeznanie w myśli św. Tomasza, potrafi odnieść ją do współczesnych zagadnień, posiada erudycyjną wiedzę o tle historycznym epoki św. Tomasza, a także o recepcji jego myśli na przestrzeni dziejów. 

 Serdecznie zapraszamy!

 

Cena kursu: 900 zł 

Przy zapisach do 6 X – Cena promocyjna 600 zł. Dla słuchaczy studiów podyplomowych CI – 400 zł.

Dla studentów na kierunkach dziennych – gratis. 

Zajęcia odbywają się w godzinach od 18.30 – 20.00. Dla uczestników spoza Warszawy (i tylko dla nich) istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line.

 

Program:

 

11 X 2023 – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek; 

25 X – Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek;

15 XI – Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek;

29 XI – Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek;

6 XII – Bóg jako przyczyna sprawcza; – o dr Michał Chaberek OP; 

20 XII – Odmiany przyczyn; – dr Paweł Milcarek; 

10 I – Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek;

24 I – Człowiek jako jedność duchowo-cielesna – dr Paweł Milcarek;

7 II – Nieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

21 II – Władze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

6 III – Teoria intelektu – dr Paweł Milcarek;

20 III – O pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek;

10 IV – Wolność woli – dr Paweł Milcarek;

24 IV – Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowedr Paweł Milcarek;

8 V – Czy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski;

15 V – Szczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski;

22 V – Dobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski;

29 V – Cnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski;

19 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel;

26 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

REJESTRACJA